Skip to main content

logo new

Surnames R to U

STEYN Douw Gerbrandts

Douw Gerbrandts STEYN het om en by 1669 na die Kaap toe gekom. Ons weet dat hy definitief by die Kaap was die 8 Junie 1672 want hy het 'n dokument toe geteken. Sy regte naam was heel waarskynlik Douwe Gerbens. Hy was van Leeuwaarden, Friesland, Nederland. Hy trou op die 19 Augustus 1685 met Maria LOZEE van de Caap. Maria was 'n slavin, maar haar plek van herkoms moet nog bepaal word. (Kyk ook onder Elizabeth van Wyk)

Douwe Steijn was die baasmetselaar vir die Kompanie met die Fort. In 1672 word daar 19 metselaar genoem in die Kaap, en Douwe was die oorsigter van hulle.

KINDERS
Douw het 'n kind gehad in Amsterdam voordat hy na die Kaap gekom het:
Age Douwez Stein, hierdie kind het die boedel van Douw ontvang.

Jacobus Steyn was sy stiefseun hier in die Kaap, die meeste Steyn afstammelinge kom van hom, maar ons is nie seker wie sy vader was nie. Jacobus was die kind van Maria, maar hy kon dalk die buite eglike kind gewees het tussen Douw en die slavin Maria. Jacobus het getrou op 4 Oktober 1706 met Maria Potgieter.

Douw en Maria het een kind saamgehad gehad wat ons van weet definitief:
Anna gedoop 24 Augustus 1692, X Marthinus Prins

PLAAS
In Februarie 1683 kry Douwe 'n plaas in Stellenbosch wat later bekend sal wees as die Oude Molen. Die plaas se legging word soos volg beskrywe:
Aan die noorde lê die plaas Krommerivier (asook Bergzicht) wat behoort het aan Jan Janz van Eeden
Aan die suide lê die plaas Libertas wat behoort aan Jan Corneliz (van Oud-Beyerland)
Aan die ooste lê die plaas van Harmen Janz (van Noordhoorn, hy was Potgieter)
Aan die weste lê Papagaaisberg
Douw verkoop die plaas in 1687 vir Van den Brink.

Van 1692 tot 1694 het Douw die plaas Rustenburg besit, vandag bekend as Stellenrust.

DIE VRIENDEKRING VAN DOUW EN MARIA STEYN
Douw was goeie vriende met Harman Janzoon Potgieter.
Op 19 Des 1683 Douw was die peetvader vir Marritie, dogter van Andries Beier en Catharina van de Kaap
Op 17 Sep 1684 was Douw die peetvader vir Ammerentia, dogter van Harman Janzoon Potgieter.
Op 31 Augustus 1687 Douwe Gerbrants Steyn and Maria Lozee was peetouers vir Maria, dogter van Harman Janzoon Potgieter.
Op 13 Nov 1694 en 27 Nov 1695 Douwe Gerbrants Steyn en Maria Lozee was peetouers vir die kinders van Dirk Coninghoven.
Op 13 Okt 1697 Douwe Gerbrants Steyn en Maria Lozee was peetouers vir Everdina, dogter van Jan Cruijwagen.

TESTAMENT EN STERWE
Op 18 Mei 1687 skryf Douw sy Testament en noem net een erfgenaam, hier is 'n uittreksel:
Verschijnd voor mij JG de grevenbroek secretaris deses Commandements Douw Gerbrant Stein metzelaar in dienst der e Comp, hier bescheide, dewelke in tegenwoordigheid der ondergeschreve getuigen verklaarde, getransport: gecedeerd, en in vollen eigendom overgelaten te hebben, gelijk hij transporteert, cedeerd en in vollen eigendom uijt vaderlijke leivde mist desen overlaat an soon Age Douwez Stein Burger tot Amsterdam, alle sijne so roerende als roerende goederen, egene uitgesonderd, die hem comparant in 't vaderland toebehoren en eigen zijn, en particulierlijk sijn huijsen en erven in 't dorp Weidom bij Leeuwarden in Vriesland gelegen, om daarmee te doen en te handelen als met sijn eigene geacquireerde goederen, en so hijh best te rade werden sal

Hy sterwe in 1700. Toe Douw oorlede is trou Maria Lozee met Paul Heyns.

* Some of the following information comes from an article "Steyn: die stamboom van 'n Afrikaner familie" published by John Muir on 11 December 1931 in Huisgenoot. Thanks to Maureen McCleland for this information.

She was a slave from the Lodge. (b)
1 Jacobus, gedoopt omtrent 1687, gehuwd 4 October 1706 met Maria Potgieter.
2 Hermanus gedoopt omtrent 1689, gehuwd met Petronella Kemp, hertrouwd 26 April 1738 met Martha Potgieter.
3 Anna, gedoopt 24 Augustus 1692, gehuwd met Marthinus Prins 4 Maria gedoopt omtrent 1695 gehuwd met Hermanus Kriel (Bron: Geslacht-Register der Oude Kaapsche Familiën comp. door C C de Villiers: G M Theal 1893) 
Maria Losee had a son, Jacob, baptised 29 August 1683.
4 Maria Lozee The origin of Maria Lozee (or Lossee) is uncertain. The surname Lozee is unknown. The slave quarters in the Cape was known as the slawe lozee, so it is quite likely that Maria was a slave (see eg HF Heese Kronos 1979 Vol 1).
5 Jacobus Steijn Douwe Gerbrandt Steijn's stepson, Jacobus (whose mother is Maria Lozee) took on the surname Steijn. Jacobus was baptised in 1683 (according to De Villiers) or 1685 (according to Heese). If he was indeed baptised in 1685, there is a possibility that Douwe was his father and that it was a forced marriage.

Bronne:
Internet http://is.up.ac.za/genealogy/steyn/
CC de Villiers: Geslacht-Register der Oude Kaapsche Familiën

Saamgestel deur:
AM van Rensburg


Data:

Janet Heathcote;

I would like to suggest a correction to the following:
2; Hermanus gedoopt omtrent 1689, gehuwd met Petronella Kemp, hertrouwd 26 April 1738 met Martha Potgieter.
Hermanus, son of Jacobus Steyn and Maria Potgieter, was baptised on 12 July 1711 and married Petronella Kemp on 23 November 1732. Petronella died in childbirth in 1735. Hermanus (a widower) then married Martha Potgieter on 26 April 1739.
I have found no evidence of Hermanus, son of D G Steyn and Maria Lozee, born about 1689.

  • Hits: 24132

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy