Skip to main content

logo new

Surnames H to J

HöLL August Christiaan

AUGUST CHRISTIAAN HöLL sluit op 4 November 1775 by die VOC aan en vertrek dieselfde dag op die skip Mentor na Batavia.
Die VOC skeepssoldyboeke dui sy herkoms slegs as Schirgberg aan. Dit kan dui op `n aantal Europese dorpe, vernaamlik in Sachse, Baden-Württemberg, en Switserland.
Die Mentor arriveer na 3 maande ter see op 17 Februarie 1777 in Kaapstad en Höll word aangestel as deurwagter by die slawelosie. Sy kontrak met die VOC verstryk na sewe jaar en tien maande op 31 August 1783. Daar is egter geen aanduiding dat hy vryburgerskap gevra of ontvang het nie.
Sekere bronne dui aan dat hy in August 1787 in die Lutherse Kerk met ANNA SOPHIA VAN DE CAAP (ook bekend as Anna Sophia Bierman) getroud is. Amptelike bronne dui haar egter in 1798 aan as sy “Hou Vrouw”. Hy was wel `n lidmaat van die Lutherse Kerk in Kaapstad.
Volgens bronne verlaat hy die Kaap in 1797, maar keer weer terug in 1801, waarna hy `n jaar later sterf. Dit is moontlik dat hy by die VOC-gekontrakteerde Switzerse Meuron-Regiment, wat tussen 1783 en 1794 en in Kaapstad en Ceylon gestasioneer was en in 1795 aan Engeland gekontrakteer is, aangesluit het. Die regiment was tussen 1796 en 1799 in Indië betrokke.
Tydens sy afwesigheid verhuur Anna Sophia die gesin se huis in de Graaff Straat vir `n jaar (Februarie 1798 tot Januarie 1799) aan Johannes Zorn, bevelvoerder en Kaptein van die Kaapstad gedeelte van die Meuron-Regiment, teen 44 Rijksdaalders per maand.

KINDERS:

b1 August Christiaan (ongeveer 1787) X Kaapstad 1 Maart 1807 Rachelina Christina Arendse (3 kinders)

b2 Carel Godlieb (ongeveer 1797) X Graaff Reinet 9 April 1815 Barbara Wilhelmina Vogel (11 kinders)

b3 Johanna (moontlik geen bevestiging)

Bygedra deur:
Ben van Niekerk.


Voornaam opvarende August
Patroniem opvarende Cristiaan
Achternaam opvarende Holl:
Herkomst opvarende Schirgberg
Datum indiensttreding 1775-11-04
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Mentor
Datum uit dienst 1793-08-31
Waar uit dienst Kaap de Goede Hoop
Reden uit dienst Laatste vermelding
Uitleg over reden einde dienstverband Er wordt geen reden gegeven voor het einde van het dienstverband; vaak is de rekening niet afgesloten. Ook als de ‘reden’ onduidelijk is, wordt ‘laatste vermelding’ gebruikt.
Informatie terugreis bij ING
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Scannaam NL-HaNA_1.04.02_6621_0301.jpg
Scan http://hdl.handle.net/10648/652f7cfd-fcc4-9653-56c9-521db08ccb01
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6621, folionummer: 284

1775 SOLDYBOEK Skip MENTOR AC Holl 2


Data submitted:

W. Koehler:

Concerning --hoell-august-christiaan there is no village/town such as "Schirgberg" anywhere in German speaking lands.
Could it be Schernberg? https://de.wikipedia.org/wiki/Schernberg

HOLL

  • Hits: 6900

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy