Skip to main content

logo new

Surnames D to G

DARGON Peter

Peter DARGON/DARGAN is die stamvader van die DARGON/DARGANs in Suid-Afrika. Hy kom na Suid-Afrika van Dublin, Ierland, volgens sy sterfkennis en familie-oorlewering en ander bronne. Hy en sy vrou teken hul van as "DARGON", met 'n "O". Sommige afstammelinge gebruik hierdie spelling en ander die spelling met 'n "A". Hier word deurgaans net die spelling "DARGON" gebruik.

Daar is 'n memorandum (1858) in die Suid-Afrikaanse Argief oor grond wat hom toekom na sy lang militêre diens. Hy was Veldkornet in die 1846/7 "7e Kaffir Oorlog", die "commanding officer of the Irregular Horse" en sy "Commanding Officer" was Colonel Johnston. Volgens die genoemde memorandum het hy reeds in 1846 sestien en 'n half jaar diens gehad en navraag gedoen oor grond wat hom toegekom het. Dit wil sê: 1846-16.5 gee 1829 as moontlike jaar wat hy na Suid-Afrika gekom het. Sien ook "Military History Journal– Vol 1 No3, Irregular units of the 7th Kaffir War 1846/7 by Major J.J. Hulme" en Majoor van die "5th Regiment of the Bengal Tigers" en daarna Kaptein van die "Irreular Horse Troop" gedurende die "Kaffir en Hottentot Rebellie 1852" , vergelyk bronne familysearch.org en ander bronne/boeke en vertelling Ellen Matilda McGREGOR, née DARGON/DARGAN].

Peter DARGON is gebore te Ierland in 1810 en oorlede 8 April 1860 toe hy 49 jaar 6 maande oud was . "Shopkeeper" by afsterwe volgens sterfkennis, maar sien ook sy loopbaan reeds genoem.

Hy trou te Fort Beaufort, Albany, Kaap 7 Julie 1842 met Matilda Ann EASTLAND, gebore 1821 en oorlede 26 Augustus 1889 (sien haar gesamentlikke boedel met Jan TROUBRIDGE (Matilda en haar 2e man is moontlik een dag uitmekaar oorlede, dus 'n gesamentlike boedel).

Haar ouers was Thomas en Sara(h) EASTLAND, wat met die Britse Setlaars in 1820 op die boot Weymouth Castle na Suid-Afrika gekom het, sy was die 7e van 9 kinders .

Peter en Matilda Anne het 6 of 7 kinders gehad:
2 seuns en moontlik 5 dogters.

Sy trou weer met Jan TROUBRIDGE, hy was gebore in 1827 en oorlede op 25 Augustus 1889 . Sien ook die name van 'n kleinseun "Leonard Troubridge Young DARGON/DARGAN" (a.b1.c5.), uit Peter DARGON se nageslag; en erfgename gelys op Jan TROUBRIDGE se sterfkennis en boedel, met vanne "DARGON".

b1. Charles DARGON gebore te Fort Beaufort Kaap op 10 Mei 1843 en oorlede 24 Julie 1918 . Hy trou met Paulina Maria MALLO, née PRETORIUS, gebore 12 Julie 1850 en oorlede 12 Februarie 1926 .
Graf: Rebeccastraat-begraafplaas, Pretoria, Blok "Dutch", no 2035 . Dit is haar 2e huwelik, datum te bevestig as 11 Augustus 1870 . Haar 1e huwelik, 7 Desember 1864 op ouderdom ca.15 jaar, was met Alfred Charles MALLO, gebore 1835 en oorlede 19 Desember 1868 (verskeie bronne het "MALLO" getranskribeer as "HALLE" as gevolg van moeilik leesbare handskrif). Haar 1e man se boedelvoorblad bevestig haar volgende huwelik se van, 11 kinders uit die twee huwelikke: 2 seuns uit 1e huwelik en 9 kinders, 3 seuns en 6 dogters, uit haar 2e huwelik.

b2. Ellen Matilda DARGON, gebore 1845 en oorlede 1932 . Sy trou 1861 met James McGREGOR, gebore 12 Januarie 1839 en oorlede 13 Mei 1923, 13 kinders, 9 seuns en 4 dogters.

b3. Emma Elizabeth DARGON. Sy trou met PN EDWARDS, 5 kinders soos gelys op haar sterfnota: 3 seuns en 2 dogters.

b4. Henriette Agnes (Hetty) DARGON , gebore te Winterberg Fort Beaufort, Kaap ca.1854 en oorlede 3 Augustus 1875 . Sy trou 6 Augustus 1874 met Charles Bryan (Byran/Brian) COULSON, gebore 3 September 1841 en oorlede 7 September 1913. Sy sterf op 21 jarige ouderdom te Potchefstroom, geen kinders.

b5. Nancy Jane DARGON gebore Colesberg ca.1856 en oorlede te Johannesburg 9 Augustus 1928 . Sy trou te Potchefstroom met Walter Hollings DIXON, gebore ca.1850 en oorlede 8 Desember 1903 , geen eie kinders, slegs 2 aangenome dogters.

b6. George William DARGON, gebore Kaapkolonie ca.1859 en oorlede ca.15 Januarie 1940.
Hy trou te Potchefstroom met Helena Petronella MINNAAR moontlik 5 kinders, 1 seun en 4 dogters:

b7. Alice Sarah DARGON , verdere detail ontbreek.

BRONNE:

[Suid-Afrikaanse Argief KAB LG 574 no 591]
[samilitaryhistory.org/vol013jh.html]
[Vertelling opgeskryf deur Stuart THOMPSON]
[Suid-Afrikaanse Argief KAB MOOC 6/9/90 no 6821]
[www.familysearch.org: Peter in 75th Regiment met troue]
[Sterfkennisse Suid-Afrikaanse Argief MHG 0/4834]
[Suid-Afrikaanse Argief MOOC 6/9/90 no 6821]
[Vertelling Ellen Matilda McGREGOR, née DARGON/DARGAN]
[Sterfkennisse Suid-Afrikaanse Argief MHG 0/4834]
[Suid-Afrikaanse Argief TAB MHG 4835]
[http://www.familysearch.org]
[Sterfkennisgewing: TAB MHG 396/47, argiefopsomming spel DARGON as "DRAGON"]
[Inligting verkry vanaf Begraafplaaskantoor, Rebeccastraat, wat graf vir ons opgespoor het]
[http://www.familysearch.org]
[Suid-Afrikaanse Argief TAB MHG 0/19768]
[Sterfkennis Suid-Afrikaanse Argief TAB MHG 0/19768]
[Nie te verwar met a.b1.c1. Ellen Matilda (Hilda) DARGON (datums onbekend, moontlik *ca.1870/71)]
[Verkeerde spelling "DORGAN" op ancestry24.com]
[Suid-Afrikaanse Argief TAB MHG 0/433]
[Spesiale huwelikslisensie TAB SS 173 R1009/74]
[Suid-Afrikaanse Argief TAB MHG 67205]
[Suid-Afrikaanse Argief TAB MHG 6696]
[Vertelling Ellen Matilda McGREGOR, née DARGON/DARGAN]

Navorser:

Jeanette Pauline CLEMENTS (née KRUGER), 'n afstammeling aan moederskant van Peter DARGON.

Jeanette.clements@gmail.com

  • Hits: 10577

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy