Surnames A to C

BOSCH Johann Jacob

Verskeie stamvaders met die familiename Bosch, Bos, Van Bosch, Van den Bosch of Van der Bosch het hul hier aan die Kaap gevestig en 'n nageslag nagelaat. Een van die grootste families is die nageslag van Johann Jacob Bosch van Berlyn, Duitsland. Die familienaam is egter verhollands en staan vandag bekend as Van Bosch. Aanvanklik is hy in dokumente aangetoon as Bosch, later Bos, en nog later Van Bos en uiteindelik Van Bosch. Sy voorname het ook dikwels gewissel van Johann Jacob tot Johan Jacob en later selfs Johannes Jacobus totdat hy uiteindelik Jan Jacob genoem is.

Die familienaam BOSCH kom in sowel Nederland as Duitsland voor. Dit het gedui op 'n familie wat naby 'n bos of 'n woud gewoon het. Dr. Pama verklaar egter dat Bos, Bosch en Bosso ou Nederlandse mansname was. [1]

Lees die volle artikel van hierdie Stamvader hier.

Print Email