Skip to main content

logo new

Surnames V to Z

VAN ROOYEN Cornelis

Cornelis van Rooyen (Van Rooijen, Van Roijen), afkomstig van Gorcum (Vandag beter bekend as Gorinchem) aan die Merwederivier in die provinsie Suid-Holland van Nederland. Cornelis is in die Hervormde kerk in Gorinchem op 1695-04-15 gedoop, hy was die seun van Reijnier van Roijen, ‘n meulenaar van beroep en Fijke Vermeulen {Fijke is ‘n variant van die naam Sophia (Sofieken)}.

Hy het 1713-10-14 uit Zeeland vertrek op die skip Middelwoud in die diens van die VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) as Adelborst (rangbenaming van militairen die tot zeeofficier worden opgeleid) en kom in 1714 in die Kaap aan.

Cornelis is driekeer in die eg verbind. Sy eerste huwelik trou hy met Jacomijntje Gerritsz van Deventer op 1720-10-27 te Drakenstein (vandag Paarl), sy was gedoop op 1692-03-09, sy was die tweede kind van Gerrit Jansz van Deventer en Arriaentje Jacobs. Uit die huwelik was daar elf (tien? sien vraag aan einde van artikel) kinders gebore.

Na Jacomijntje se afsterwe trou Cornelis die tweede keer met Cornelia Botha (die weduwee van Hans Jurgen Potgieter) op 1738-04-13 te Drakenstein. Sy derde huwelik met Barbara Myburgh (die weduwee van Izaak van Es) op 1754-05-12. Daar is geen kinders uit die huwelike gebore nie.

Cornelis se plaas was “Nabygelegen” Bovlei distrik Wellington, 20 morg 320 vkrd². Hy neem 1721-12-02 oordrag van Johann Lorenz en verkoop in 1741 aan Pierre du Plessis. Cornelis was lid van die eerste Heemraad op Roodezand (vandag Tulbagh) wat 1743 as geregshof vir die bewoners van daardie gebied benoem was.

 

Cornelis se voorgeslag

Cornelis van Roijen (Cornelis se oupa) getroud met Albertijn Claas (Claasdochter)

(i) Gertruijken van Roijen, gedoop 1656-03-02 te Gorinchem

(ii) Fijken van Roijen, gedoop 1658-04-09 te Gorinchem

(iii) Cornelis van Roijen, gedoop 1660-07-14 te Gorinchem, hy trou met Cornelia de Leeuw

(iv) Claas van Roijen (Nicolaus), gedoop 1662-10-18 te Gorinchem, hy trou met Adriana Trebellin (Oorlede voor 1704) trou tweede keer met Nijltje Jans Brouwer.

(v) Reinier van Roijen, gedoop 1665-05-06 te Gorinchem (vermoedelik klein oorlede)

(vi) Gerritie van Roijen, gedoop 1666-06-21 te Gorinchem

(vii) Johannes van Roijen, gedoop 1669-03-30 te Gorinchem

(viii) Reinier van Roijen (Cornelis se pa), gedoop 1671-11-07 te Gorinchem en is begrawe op 1726-11-22, hy trou 1694-06-20 met Fijke Vermeulen (Cornelis se ma), sy was die dogter van Jan Gijsbertsz Vermeulen en Jannigje van Putten, gedoop op 1672-12-30 en begrawe op 1756-10-29

(a) Cornelis van Rooijen(Ons stamvader), gedoop 1695-04-15 te Gorinchem

(b) Jannetie van Rooijen, gedoop 1695-06-19 te Gorinchem

(c) Aelbertjen van Rooijen, gedoop 1698-08-08 te Gorinchem

(d) Neeltje van Rooijen, gedoop 1701-08-31 te Gorinchem

(e) Joanna van Rooijen, gedoop 1703-05-16 te Gorinchem

(f) Marieke van Rooijen, gedoop 1705-05-01 te Gorinchem

(g) Ariaantje van Rooijen, gedoop 1706-11-28 te Gorinchem

(h) Geertruij van Rooijen, gedoop 1708-01-29 te Gorinchem

(i) Jan van Rooijen, gedoop 1712-05-15 te Gorinchem

 

Cornelis en Jacomijntje se kinders
b1 Adriana van Rooyen = 1721-09-28, x 1746-05-05 met Michael Muller (Muller stamvader)
b2 Sophia van Rooyen = 1723-02-07, x 1739-04-26 met Jacobus Botha
b3 Aletta van Rooyen =1724-08-27 x Jan Potgieter xx Johann Christoph Heymans
b4 Reijnier van Rooyen = 1726-06-02 x 1753-03-04 Hester Gouws + 1770-07-17 te Kafferkuilsrivier (vandag Goukourivier)
b5 Johanna van Rooyen = 1727-07-13 x Jan Jacob Kock
b6 Alberta van Rooyen = 1728-10-07 x 1753-11-11 Nicolaas van Rensburg
b7 Anna Margaretha van Rooyen = 1729-??-?? x 1750-03-01 Christoffel Snijman
b8 Johanna Margaretha van Rooyen = 1730-05-14 - moontlik ongetroud oorlede?
b9 Gerrit van Rooyen = 1732-02-04 x 1756-10-30 Martha Jacoba Ferreira
b10 Johannes van Rooyen = 1733-11-22 - ongetroud oorlede
b11 Cornelis van Rooyen = 1737-03-24 x Rachel Crafford

Bronne:

1) Nicole Brand van Nationaal Archief, Nederland

2) R.F. van Dijk van Stadsarchief Gorinchem, Nederland

3) Rien Verbeek, Nederland

4) VOC Archief, Nederland

5) JG le Roux & WG le Roux, "Bovlei" Ons Drakensteinse Erfgrond

6) Geslagregisters van ou kaapse families – C Pama (1981)

7) Stamregister van die Suid-Afrikaanse volk – DF Du T Malherbe (Derde uitgebreide uitgawe)

8) Eie navorsing (Hein van Rooyen)

'Richard Ball het onder my aandag gebring dat dit moontlik dieselfde persoon kan wees omdat Cornelis van tien kinders in sy testament melding maak, of kan dit wees dat sy klein oorlede is?:

b7 Anna Margaretha van Rooyen = 1729-??-?? x 1750-03-01 Christoffel Snijman
b8 Johanna Margaretha van Rooyen = 1730-05-14 - moontlik ongetroud oorlede?

Indien iemand meer inligting het sal ek dit waardeer!

Navorser:
Hein van Rooyen
heinvr[at]live.co.za

 

 

  • Hits: 14149

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy