Skip to main content

logo new

Surnames V to Z

VAN KONINGSHOVEN Dirk

Dirk VAN KONINGSHOVEN hy was van Utrecht en was 'n sersant in die VOC. Hy trou in Kaapstad 22 Desember 1686 met Jannetje BORT. Sy was 'n vrygestelde kompanjieslavin.

Toe hulle toestemming gekry het om te trou het hulle alreeds 4 kinders gehad. Van Koningshoven was verkseie maal ersntig en skerp aangespreek oor sy ergelike lewe. Hy het ook nie na haar en die kinders om gesien nie. Die Politieke Raad het om dus belet om met enige iemand anders te trou.

KINDERS
b1 Catharina, X 2 Sep 1708 Hendrik Treurniet, XX 15 Nov 1722 Johannes van Dyk
b2 Maria Elizabeth X Jacob Hasselaar
b3 Susanna, X Sybrand Vermeulen
b4 Henricus
b5 Helena
b6 Barbara
b7 Clara, X Jacob Mauritz
b8 Frederik
b9 Hendrik
b10 Abraham
b11 Izak


http://tanap.amtex.nl/_xml/
Reference code: C. 19, pp. 61-64.

Vrijdag 24 October 1687.

Na ingenomen advijs van Pieter Jansz Timmerman, schipper op ’t galjot deNoord, en gehoord zijnde in Rade desselvsrapport, wegens den toestant van ’t jagtje Centaurus, bij hem bekwaam bevonden om zee te konnenbouwen. Is na rijpe overweging met eenparigheid van stemmen verstaan en tendienste der E.Comp. goedgevonden ’t voors. jagtje na Terra deNatal op ’t spoedigste, voor vijf maanden geproviandeerd en vanalles versien, mitsgs. met negenthien koppen bemand, af te vairdigen, sullendede sergt. Dirk van Koningshoven het opperste gesag deser besending voeren, enna dien Roeland Roos, als stuurman, en vervolgens den provisionêl adsistentPetrus de Gallardi, als Secretaris en Boekhouder. Laurens Gerritz Hengst,corporal. Erasmus Jurriansz, mede als stuurman. Willem Christiansz,quartiermeester. [1]

It then expands on this expedition to Natal


 

Bronne:
Heese en Lombard
JL Hattingh "Beleid en Praktyk: Die Doop van Slawekinders en die sluit van Gemengde Verhoudings aan die Kaap voor 1720" Kronos vol 5, 1982

Saamgestel deur:
AM van Rensburg

  • Hits: 9739

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy