Skip to main content

logo new

Surnames R to U

STOLZ Gottfried

Gottfried Stolz van die dorp, Sonnenberg, het in 1712 op die skip, Arentsduijn, in die Kaap aangekom. Hy was van plan om sy vrou se bedoel aan die Kaap te kom beredder. Sy vrou was Ester du Buisson, weduwee van Jan Hendrik Carnak. In 1720 vra hy om weens sy gebreklike hand en die feit dat hy nie selfonderhoudend kan wees nie, na Europa terug te keer. Die owerhede voldoen aan sy versoek, maar in 1741 keer hy eindelik weer na die Kaap terug om sy vrou se boedel finaal te beredder. Dit is nie bekend of sy familie in Europa gedurende die bykans 21 jaar dat hy weg was, vir hom moes onderhou nie.

C. 119, pp. 92-103. Dingsdag den 12 December 1741, ’s voormiddags.
Geeven reverentelijk te kennen weesmeesteren deser steede hoe ter haarer vergadering van den 22 der jongst afgeweekene maand November door hunnen president is te kennen gegeeven dat eijndelijk met den persoon van Godfried stolts wegens zoodaenig proces als deselve aanvankelijk in den jaare 1712 teegens Sijn E. schoonvader, wijlen den oud burgerraad Sr. Michiel Leij [6] (die nevens den burger Fredrik van der Lind [7] gemagtigdens waren van sijn stolts voorsaat den opperchirurgijn Jan Hendrik Carnak [8] en sedert tegens de vertoonders als administrateurs des boedels van gesegde Sr. Leij had gemoveert, [9] niet alleen tot een minnelijk vergelijk was gecomen en die saak blijkens de door Sijn E. vertoont werdende secretariaale acte van acquit volkomentlijk vereffend, maar selfs ook alle de nog overige papieren dewelke nu eenigen tijt herwaarts onder den oud burgerraad Sr. Abraham Cloppenburg, als gesubstitueerde gemagtigde van eenen Joris de Bok, voor een somma van ƒ850 Hollands waaren verpand geweest, uijt handen van hem stolts hadde ontfangen ende dus dat veeljaarig proces ganschelijk ten eijnden gebragt.

 

Die vrygestelde slaaf, Willem, was sy seun.

Bronne:
Resolusies van die Politieke Raad C. 35, pp. 66-72. Dingsdagh den 21en Januarij 1716

J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape

Bydrae:
AM van Rensburg

Navorsing:

 

  

  • Hits: 11410

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy