Skip to main content

logo new

Surnames R to U

SANDERS Lijsbet

Lijsbeth SANDERS (possibly the daughter of Pladoor, a slave woman from Guinea) and Louis VAN BENGALE had a violent love/hate relationship that spanned many years. Belonging to Adriaen van Brakel she was arrested in
1678 for theft and breaking into the house of Louis. Although she was returned to her master she caused her accomplices - two sailors - to be banished to Robben Island. Van Brakel later sold her to the Free Black
Louis van Bengale - he having fathered 2 or 3 of her children. Louis finally freed his "meijt genaemt Lijsbeth van Cabo" & her 2 children in 1683. Louis, however, sued her for breach of promise of marriage in 1688,
she meanwhile having run off with an Englishmen - her former lover"s shepherd. The shepherd was punished, her children handed over to Louis who married somebody else. Attempts (we know of at least two formal attempts
1688 & 1715) to have his former concubine put back into slavery failed. Lijsbeth was convicted in 1696 for stealing jewelry belonging to Jacob Cornelissen from Bengal - who once belonged to the Robben Island-relegated
Mayken van den Bergh - was branded and had to serve 3 years in the public works. Thereafter Lijsbeth sought solace in the arms of HERBST (read all about him in Hoge) by whom she reputedly had 2 more children. I suspect, however, that Clara was fathered by the Englishman and not Herbst who fathered other children by other women...Lijsbeth was over 80 years old when she died circa 1742/3.

"n Aantal van haar meer bekende nasate is pres. Paul Kruger, genl. Louis Botha, die Voortrekkerleier Andries Hendrik Potgieter en die bekende genl. Koos de La Rey. Lysbeth Sanders was al oor die tagtig jaar
oud toe sy in 1742/43 oorlede is."

Gerrit Sanders was a knecht for Casper Brinkman, Sanders died while still a knecht of Brinkman"s on 5 January 1660 (GC de Wet, p 172).

Daniel Jacobs verskaf die volgende inligting op Genforum:
"Johannes Vosloo junior tree op 2 Januarie 1718 in die huwelik met
Gerbrecht Herbst. Sy was ook van gemengde afkoms. Ons sal later sien dat van
Jan Vosloo se ander kinders en ten minste een kleinkind, ook verbintenisse
gehad het met persone van gemengde afkoms. Gerbrecht Herbst was die dogter
van Johan Herbst van Bremen en Lysbeth Sanders. In 1686 was Johan Herbst die
opsigter van die VOC se veepos in Hottentots Holland en in 1690 was hy "n
burger in Drakenstein. Daar is nog onduidelikheid oor wie die moeder van
Lysbeth Sanders was. Op grond van navorsing wat deur Mansell Upham gedoen
is, het hy tot die gevolgtrekking gekom dat haar moeder moontlik Lysbeth van
Angola was. Hoe dit ookal sy daar bestaan geen twyfel dat Lysbeth Sanders
van nie-blanke afkoms was nie. Lysbeth Sanders het "n veelbewoë lewe gehad.
Sy het met verskillende mans verhoudings gehad en was die moeder van vyf
dogters wat baie nasate onder blanke Afrikaners het. Sy is in 1696 gegesel
en moes drie jaar in kettings deurbring nadat sy die juwele van Jacob
Cornelissen van Bengale gesteel het. Nadat sy vrygelaat is, het sy by Johann
Herbst onderdak gevind en die moeder geword van sy twee dogters Clara en
Gerbrecht. Clara het getrou met Johannes Harmensz Potgieter en so het
Lysbeth Sanders ook die stammoeder geword van "n deel van die
Potgieter-familie. "n Aantal van haar meer bekende nasate is pres. Paul
Kruger, genl. Louis Botha, die Voortrekkerleier Andries Hendrik Potgieter en
die bekende genl. Koos de La Rey. Lysbeth Sanders was al oor die tagtig jaar
oud toe sy in 1742/43 oorlede is."

Bron: O.a. J.L. Hattingh: Die Blanke nageslag van Louis van Bengale en
Lijsbeth van die Kaap, KRONOS Vol. 3, 1980, pp. 5-51.

Sources:

Thanks to research by:

Thanks to submissions by:

 

 

 

  • Hits: 14001

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy