Skip to main content

logo new

Surnames N to Q

NIEMANN Johann

ook genoem: Johan Niemand gebore ongeveer 1656, Arendsee of Altona, Duitsland. Hy trou 25 Januarie 1696 met Anna Maria PUTTERS. Johann sterf 1744. Hy was "n burger van Stellenbosch.

Een van hulle kinders was Diederik NIEMANN of NIEMANDT

(This contribution is also in English available from pottasj.rd@mail.uovs.ac.za )

Ten minste twee van sy dogters word beskou as die stammoeders van twee families in Suid-Afrika nl Johanna Catharina (SPIES FAMILIE) en MARIA (POTTAS / POTAS / POTHAS FAMILIE)

Hy is die seun van Johann NIEMANN (*c 1656) en (Anna) Margaretha PUTTER (* 1680)

Diederik NIEMANN
-------------------------------------------------------------------------------
Gebore: 1697
Gedoop: 27 Oct 1697
Testament: 13 Apr 1747 Stellenbosch, Wes Kaap
Testament: 16 May 1765 Stellenbosch, Wes Kaap

(KAB 1/STB 18/10.50)
Last Will and Testament of DIEDERIK NIEMAN VAN CABO DE GOEDE HOOP "siekelijk te
bedde leggen" but of sound mind.
Drawn up on 13 day of April 1747 at 8 o├žlock in the evening in Stellenbosch.

He bequeathed to his eldest son Jan Nieman his riding horse, a brown mare with a "kol" on the forehead, as well as a saddle and other equipment in order that he may use it for his work as a Dragoon. The residue in equal shares to all his children:
1. Jan - about 24 years of age
2. Lysbeth Margriet - 20 years
3. Johanna Catharina - 18 years
4. Claas - 15 years
5. Pieter - 13 years
6. Christina - 12 years
7. Diederik - 9 years
8. Frederik - 5 years
9. Mietjie - 3 years

KAB 1/STB 18/14.51) NIEMAN, DIDERIK
The Will drawn up in 1747 was cancelled and the following Last Will and Testament, drawn up in Stellenbosch on the 6 day of May 1765, took its place: The Testator, DIEDERIK NIEMAND, was again ill in bed but of sound mind.

"....Zoo verklaar der Testateur als nooijt getrouwd geweezen zynde no geene ouders in"t leven hebbende aan wien enige geregtelijke makinge beskuldig is, tot zyne enige en universeele erfgename te noemen en te instiuteer gelijk doen by deesen, de Vrije Bastaardinne Elizabeth Voogd, nevens hare seven kinders in name: 1. Jan Nieman 2. Elizabeth Margaretha Nieman getroudt met de Landouwer Cristoffel Beukman 3. Johanna Catharina Nieman getroudt met de Metselaar Philip Petrus Spies 4. Claus Nieman 5. Pieter Nieman 6. Frederik Nieman 7. Maria Nieman.

Sterf: aft 16 May 1765
Huwelik: Hulle was blykbaar nooit getroud nie. Daar is tot nog toe geen trou besonderhede oor hulle gevind nie. Volgens Diederik se testamente van 13 April 1747 en 6 Mei 1765 word sy "vrou" "de vrije bastarden" Elizabeth Voogd genoem.

================================================================================
Vrou: Elisabeth VAN DE KAAP
--------------------------------------------------------------------------------
Gebore:
Gedoop:
Sterf: aft 16 May 1765
OBA: Elizabeth Voogd Haar "man" Diederik maak melding dat haar van Voogd is in sy testament van 16 Mei 1765.

Begrawe:
Vader: Claus VOOGD
Moeder: Elisabeth of Catharina VAN DE KAAP
================================================================================
Kinders:
================================================================================
1 Jan NIEMANN
Gebore: 1723
Gedoop: 1735
Beroep: 1747 dragonder
Sterf:
Begrawe:
Eggenoot: Margaretha SCHREUDER (X 6 Apr 1760)
--------------------------------------------------------------------------------
2 Elisabeth Margaretha NIEMANN
Gebore: 1727
Gedoop: 21 Feb 1745 Kaapstad, Wes Kaap, haar name verskyn as Lisbeth Margriet in die doopregister.
OBA: Lysbeth Margriet Niemann
Sterf:
Begrawe:
Eggenoot: Cristoffel BEUKMAN (X 21 Mar 1756)
--------------------------------------------------------------------------------
3 Johanna Catharina NIEMANN
Gebore: 1729
Gedoop: 21 Feb 1745 Kaapstad, Wes Kaap
Sterf:
Begrawe:
Eggenoot: Philip Petrus SPIES (X 18 Jan 1761)
--------------------------------------------------------------------------------
4 Claas NIEMANN
Gebore: 1732
Gedoop: 21 Feb 1745 Kaapstad, Wes Kaap
OBA: Claus Niemann
Sterf:
Begrawe:
Eggenoot:
--------------------------------------------------------------------------------
5 Pieter NIEMANN
Gebore: 1734
Sterf:
Begrawe:
Eggenoot:
--------------------------------------------------------------------------------
6 Christina NIEMANN
Gebore: 1735
Gedoop: 21 Feb 1745 Kaapstad, Wes Kaap
Sterf: Voor 6 Mei 1765
Begrawe:
Marriage:
--------------------------------------------------------------------------------
7 Diederik NIEMANN
Gebore: 1738
Gedoop: 21 Feb 1745 Kaapstad, Wes Kaap
Sterf: Voor 6 Mei 1765
Begrawe:
Eggenoot:
--------------------------------------------------------------------------------
8 M Fredrik NIEMANN a2b1c8
Gebore: 1742
Gedoop: 21 Feb 1745 Kaapstad, Wes Kaap
Sterf: 22 Jan 1828
Begrawe:
Eggenoot: Rosina Dorothea CLAASEN (m 23 Feb 1772)
--------------------------------------------------------------------------------
9 F Maria NIEMANN a2b1c9
Gebore: 1744 Kaapstad, Wes Kaap
Gedoop: 21 Nov 1744 Kaapstad, Wes Kaap, Sy word in die doop register van die Grote Kerk, vermeld as Maria Niemann gebore as "onecht". Jan Niemann(d) word vermeld as "de zoo-gezegde Vader" . Elizabeth was teenwoordig, maar haar naam is nie aangeteken nie. As getuies teken Catharina van de Caab en Johanna van Bengalen. (KAB VC606).
Sterf: na 1785
OBA: Mietje Niemann, In haar pa se testament van 13 April 1747, word sy by die naam benoem in die testament.
Begrawe:
Eggenoot: Johann Simon POTHARST (X 26 Apr 1772)
================================================================================
Voorberei 19 Feb 2004 deur:
Johan Jacob Pottas
Posbus 34559
Faunasig
Bloemfontein 9325
051-5227329 / 0825693727
================================================================================

Navorsing:
Jean Blanckenberg
Johan J Pottas pottasj.rd@mail.uovs.ac.za
At Nieman atnieman@absamail.co.za

Bronne:
Kaapse Argief

  • Hits: 16715

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy