Skip to main content

logo new

Surnames H to J

HARMSE Johann

Johann Harmens Harting (later bekend as HARMSE). Hy kom van Paderborn in Duitsland. Hy trou met Maria BEYERS, sy was die dogter van Andries Beyers en Catharina (Vryman) van de Kaap sy was "n vorige slaafin. (Vir haar kyk ook onder Contermann)

KINDERS
b1 Margaretha = 19 Jan 1698, X Kaapstad 10 Sep 1713 Jan Roster, XX 5 Sep 1728 Marthinus Tielmans
b2 Andries Harmen = c 1700
b3 Catharina = 25 Jun 1702, X 24 Jan 1717 Jan Bekker, XX 27 Mar 1729 Jan le Roux
b4 Barend = 18 Jun 1704
b5 Clara Anna = 1 Aug 1706, X 7 Des 1727 Michiel Smuts
b6 Barbara X 27 Mar 1731 Jacob Nissen
b7 Andries, X 4 Nov 1736 Maria Lorenz
b8 Jeanne = 29 Feb 1711
b9 Johannes 26 Jun 1712
b10 Pieter, X 9 Okt 1740 Francina Zaayman

Hy sterwe 1716 of 1717.


Bronne:
Heese en Lombard

Saamgestel deur:
AM van Rensburg


 Bykomende data:-


Harmensze is 'n van was wat nie net afkomstig was van Johann Harmensze Harting nie. Harmse, Harms en Harmsen is ook vandag nog populer in Noord Nederland en Noord Duitsalnd, alvorens Johann Harting se aankoms in Suid-Afrika. Die konnektasie tussen Harmensze en Harmse is nie net gebonde tot SA nie.
Hans Harmensze was 'n bekende skeepskaptein uit Noord Holland in SA. Hy het eers heelwat later in SA aangekom. (middel 17 de eeu). Hy was van Lübeck, Duitsland.
-------------
http://www.geni.com/people/Hans-Harm/6000000010421726852
-------------
Hans Harms v. Lübeck a. 1734 as matroos, boerkneg 1736-1738, kwartiermester 1739-1747, later skipper † 12 Mrt 1764 as skipper op die Meermin x 11 Jun 1740 Jacoba VAN GOGH gedoop Kaapstad 14 Jan 1725 d.v. Gelyn van Gogh en Cornelia Schreverius v.d.K
HARMS HANS (S). - Lübeck. Sa. 1734-35, farmhand 1736-38, sa. 1738, quartermaster 1739- 47, later skipper. ~ (1) 11 Jun 1740 X Jacoba van Gogh, illeg. d. of Gelyn van Gogh of the Hague and the free black Cornelia Schreverius (CJ 1266: 136), bapt. 14 Jan 1725; (2) 16 Mrt 1755 Johanna Stavorinus, illeg. d. of Grisella of the C. (who married Jan Stavorinus of Alphen, 18 Jun 1723). 8 children. + 12 Mrt 1764 as skipper of the Meermin. (GMR 1734-35, 1739-47; CJ 1137: 64; Test. in CJ 813, p. 70; Inv. O.C. 11: 30; Bdlr. 6: 15; G.R. nr. 158; Rq. 1724: 95.)
HARMS JOHANN. See JAN HARMENSZ HARTING.
- Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946)
---------------
Inventaris van alle soodanige goederen als ab intestato sijn naargelaaten en met 'er dood ontruijmt door Jacoba van Goch, huijsvrouw van den thans op een zeetogt na Madagascar sijnde schipper Hans Harmens:z ten voordeele van haar eevengem: man ter eenre, en hunne bij den anderen in huwelijk verwekte kinderen, met naame
•Cornelia oud 10
•Anna Maria oud 8
•Jacoba Christina oud 6
•Catharina Margaretha oud 4, en
•Johanna Petronella oud 2 jaaren, mitsgd:s
•Engela Harmensz: oud 6 dagen ...
Aldus g'inventariseert ter sterfhuijse aan Cabo de Goede Hoop den 13:e September 1752.
[Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/7.29 on http://databases.tanap.net/mooc/]
--------------
(Data from the Geni website managed by:- P. Louis LOUW b1c4d2e2f7g9h3i2j2k1 and Daan (Daniel Jacobus) BOTES.
--------------
Sien ook verskei ander verwysings na Harmse:
--------------
http://www.larensevoorouders.nl/phpgedview/individual.php?pid=I36300&ged=laren.ged&tab=0

Saamgestel deur:
Marthinus Harmse

  • Hits: 15205

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy