Skip to main content

logo new

Surnames K to M

MOCKE Johann Gottfried

Johann Gottfried MOCKE is gebore op 26.7.1739 in Dommitzsch in Sakse, Duitsland, en kom in 1763 in Kaapstad aan as soldaat (hy het later messelaar geword). Hy word in 1770 'n Burger van Suid-Afrika en word meester-messelaar in Kaapstad en is oorlede op 1.1.1808. Hy trou op 20.1.1771 met Sophia Rebecca PLAGMANN * 27.8.1752 † 3.10.1821 (dogter van Simon Frederich PLAGMANN en Apollonia JANSZ).

Hulle het 10 kinders gehad (4 seuns en 6 dogters) waarvan twee seuns in die Lutherse Kerk gedoop is.

Johann Gottfried MOCKE se nageslag sien soos volg daaruit:

b1 Maria Elizabeth, * 11.9.1774, † 6.08.1826, x 25.10.1802 Johan Frederik SCHICKERLING
b2 Helena Christina Wilhelmina, * 8.9.1776 Kaapstad, x 24.1.1816 Jacques Gideon TREDOUX
b3 Sophia Johanna, * 12.7.1778, x 6.07.1800 Kaapstad, Johannes Hendrik BAM
b4 Johan Godfried, * 12.3.1780, x 27.4.1801 Kaapstad, Johanna Helena MEYER, † 25.1.1824, xx Lutherse Kerk 30.06.1830 Kaapstad, Maria Dorothea CRUYWAGEN, † 1890, xxx Jeanette VAN BREDERODEN
b5 Frederik Simon, = 14.10.1786 Lutherse Kerk Kaapstad, † 03.10.1842 Lombaardskraal, Beaufort-Wes, x 5.04.1806 Huwelikshof inTulbagh, Aletta Catharina ROUX, * 1.2.1789 Swellendam
b6 Apollonia Cornelia, * 27.7.1783, † 15.11.1826, x 25.1.1807 Kaapstad, Carel Heneke VAN GRIEFSWALD
b7 Johanna Dorothea, * 29.8.1784, x 21.04.1805 Kaapstad, Michiel Frederick PENTZ
b8 Jacobus Johannes, * 29.2.1788 Kaapstad, x 02.08.1812 Stellenbosch, x 02.08.1812 Marie Johanna Willemina ELSTER, xx Susannah BOND, * 1879
b9 Christiaan Carel, * 7.6.1790 Kaapstad, † 30.3.1852, x 26.12.1813 Maria Christina GEYER, * 1779, † 22.7.1847
b10 Maria Jacoba, * 16.10.1791 Kaapstad, x 01.07.1817 Stellenbosch, Hermanus Gerhardus KEEVE

BRONNE:

1. Barlow, TB : The life and times of President Brand, 1972.
2. Beukes, Prof.Dr. Gerhard J.: Skrywers en Rigtings. Pretoria, 1961.
3. Bruwer, P : Vir Volk en Vryheid Deel I, 1988.
4. Die Kerkbode, 12.8.1988, Bls.16.
5. Die Nuusbode, 6.4.1846
6. Doopregisters van die NG Kerk, Beaufort-Wes.
7. Doopregisters van die NG Kerk, Merweville.
8. Du Toit Malherbe, Dr. DF : Stamregister van die Afrikaanse Volk, September 1966.
9. Familia, Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika Volume XXVII Bladsye 28-29
10. Hayes, SV : Who's Who of Southern Africa, 1988/1989.
11. Hoge, Dr.J : Bydraes tot die Genealogie van ou Afrikaanse Families, 1958.
12. Lombard, RTJ : Handleiding vir Genealogiese Navorsing in Suid-Afrika, Pretoria 1990.
13. Malan, Dr. Jaques P : S.A.Musiek Ensiklopedie, Deel III, 1984.
14. Meester van die Hooggeregshof, (Sterftekennisgewings : MHG 14841/88; MHG 3023/67; MHG 3240/68; MHG 7202/70)
15. Pama,C : Die Groot Afrikaanse Familienaamboek. Kaapstad, 1983.
16. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, Pretoria
17. Smit, Ds. AP : Gedenkboek van die NG Kerk, Beaufort-Wes 1945.
18. Staatsargief, Bloemfontein (Sterfte kennisgewings van die Vrystaat ) MHG E652, MHG M1537, MHG H277, MHG M393, MHG M286, MHG M1692, MHG E623, MHG M900, MHG 15353, MHG M3833, MHG B501.
19. Staatsargief, Pretoria (Sterfte kennisgewings van Transvaal) MHG 2576/65, MHG 8300/65, MHG 459/63, MHG 5007/65, MHG 567/60, MHG 1818/51, MHG 4474/57, MHG 29816, MHG 3059/63, MHG 3367/67, MHG 24244, MHG 5583/56, MHG 7316/56, MHG 4644/48, MHG 5005/49, MHG 5825/53, MHG 458/59, MHG 8170/1964, MHG 10383/69, MHG 2813/44, MHG 2116/54.
20. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek Deel IV, Kaapstad/Pretoria 1986.

Saamgestel deur:
Jan Gideon ("Johnny") Mocke, b5 c7 d1 e12 f2 g1
  • Hits: 12057

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy