Skip to main content

logo new

Surnames K to M

MOLVANGER Johann Michael

Johann Michael Molvanger van Löben het in 1728 as ’n soldaat in diens van die V.O.C. na die Kaap gekom en het in 1735 uit die diens getree en as ’n bakker ’n bestaan gemaak. Hy is op 15.5.1735 met Catharina van As (1695–5.1.1758) getroud. Sy was die tweede kind van Louis van As (Louis se ouma was die slaaf Mooij Ansela) en Helena Jansen. Sy was voor haar huwelik met Molvanger met Johann Sprangel en daarna met Johann Hermann Carstens getroud.

C. 99, pp. 2-16. Dingsdag den 13 September 1735
Geeven met schuldige eerbied te kennen Uwe Wel Edele Gestrenge en E. Agtb. seer onderdanige dienaaren, Abraham Nicolaas Kina, mitsgrs. Joachim Nicolaus van Dessin en David D’Aillij, den eerste halve broeder van moeders weegen, en de twee laatste behuwde broeders, en dienvolgens naaste bloedmaagen van Ernst Christiaan Eelders, [6] burger alhier, hoe dat denselven Eelders, die altoos swak van verstand is geweest, gelijk zulx ieder een wel bekent is, en seekerlijk burgerraden deeser plaatse ook niet onbewust sal zijn, seedert een geruijmen tijd herwaarts door ’t converseeren met slegte geselschappen en sig te buijten te gaan in den drank, soodanig is verergert geworden, dat buijten staat is geraakt om zijne goederen gade te slaan, en daar en teegens deselve verwaarloost, verquist en doorbrengt, soo als nu onlangs geleeden ten openbaaren blijke van zijn moetwillig soekende schaade, zijn huijs en erf in deese Tafelvalleij geleegen, aan den meede burger Jan Frederik Buurman [7] om ofte voor de somma van vijf duijsend Caabse guldens contant heeft willen verkoopen, daar hij Eelders in voorige tijden wanneer de vaste goederen vrij minder golden als teegenwoordig, selfs voor heeft betaald vijfduijsend en agt hondert guldens, behalven de daaraan nog gedaane reparatie en onkosten, sijnde hem ook korts bevoorens door den soldaat Hans Michiel molvanger [8] voor ’t selve huijs ses duijsend guldens contant aangebooden geworden, met bijvoeginge dat, soo hij Eelders daarmeede niet te vreeden was, diesweegens eijsch soude doen, ja dat hij molvanger, soo als aan de twee laatste onderget. heeft betuijgt, nog wel eenige hondert guldens soude bijvoegen en sijn woord daaromtrent altijd houden.

Molvanger is in 1740 oorlede.

Bronne:
C. 99, pp. 2-16. Dingsdag den 13 September 1735

Bydrae:

Navorsing:
 

  • Hits: 9247

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy