Skip to main content

logo new

Surnames K to M

MEYER Wilhelm, van Bremen

Wilhelm Meyer van Bremen het hy by die Kaap geland in 1717 as 'n soldaat. Hy was 'n tanner van 1718-1723. Hy het van 1723-28 vir Johannes Smuts gewerk. Hy word 'n burger 1729.

Wilhelm trou op 21 Mei 1730 met Judith Kuyp weduwee van Johannes Smuts. Judith was gedoop 10 Oktober 1706, dogter van Cornelis Claasz Kuip / Kuyp (dood 1715) en Maria Duysers / Duysert / Duitsers. Cornelis Claasz Kuyp het 'n taphuis aan die Kaap gehad in 1709, sien Heese, Reg en Onreg, p. 67. Judith was die weduwee van Johannes Smuts (hulle trou dag was 1 Junie 1721).

Volgens Hoge word daar in Meyer se testamente melding gemaak dat hy 'n seun met die naam Hermann gehad het met sy eerste vrou. Dit klink asof Judith dalk sy tweede vrou kon gewees het.

Biewenga, p. 68, 69 gee die volgende voorval:

Duitse knecht Willem Meijer in Kaapstad in 1725. Meijer word toen hij op eeen kwade avod thuis kwam, door zijn baas en twee mede-knects gegrepen en met een stuk hout werd Meijer geslagen. Anna Oelofsz, blijkbaar degene wie Meijer iets misdaan had, tilde de rokken op en urineerde Meijer op het geslacht en in die mond. Daarna sloegen die drie verder. Die baas gaf vervolgens zijn slaaf Louis van Angola een riem in handen: 'Raak wat caffer, 't is maar een moff!'. En die slaaf sloeg. De daders waren er in het geheel niet op bedacht dat Willem Meijer hen de volgende dag bij de fiscaal zou aangeven.

Biewenga, p, 220, meld hy dat Wilhelm Meyer het in 1725 'n verhouding gehad met Anna Oelofsz, gedoop 13 Mei 1703 (dogter van Andreas Oelofse en Sara van Gyselen. Sy was die vrou van Jan Adam Klank/Clank (hulle was getroud 2 Maart 1721). Anna Oelofsz het ook overspel met die soldaat Jan Splinter gepleeg, 'vleselijke conversatie hadden'

Nadat Wilhelm Meyer gesterwe het trou Judith 21 September 1738 met Godfried Heydenreich van Mühlhausen. Later trou Godfried 5 February 1741 met Johanna Rogiers (dogter van Johannes Rogiers van Amsterdam en Maria Vermeulen)

Bronne

HF Heese, Reg en Onreg, p. 67

J Hoge, Personalia of the Germans at the Cape

A Biewenga, De Kaap de Goede Hoop, p. 68, 69, 220

M Upham, SA Genealogie, no 11893

Bydrae

A van Rensburg

  • Hits: 11433

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy