Skip to main content

logo new

Surnames K to M

MIDDELKOOP

MIDDELKOOP

Parenteel van Wouter Wouterse Middelkoop

I. Wouter Wouterse Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1668,1 zn. van Wouter Janz van Middelkoop en Marrechie Jandr ’t Hoen.
Zijn zoon:

II. Jan Wouterse van Middelkoop, geb. IJsselstein omstr. 1695,2 Handelaar,2 soldaat 1747,3 constapel 1751,4 vermeld Schilderij,5 wapen en Slave records 1686-1793,6 † RSA 1763,6 tr. Vianen omstr. 1715 Maria Dirkse Weerdeneers, geb. Vianen omstr. 1700,1 † RSA vóór 1763,2 dr. van Dirk Gysen Weerdenaars.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter van Middelkoop, ged. IJsselstein 25 mei 1715 (get. Johanna Derks -), † vóór 1720.
2. Maria Middelkoop, ged. IJsselstein 1 jan. 1717 (get. Theodorus Weerdenaar).7
3. Anna Middelkoop, ged. IJsselstein 20 jan. 1719 (get. Nicolaus Weerdenaar).7
4. Wouter Jans Middelkoop, ged. IJsselstein 13 sept. 1720 (get. Margaretha Rietveld),7 † Vianen? vóór sept. 1723.
5. Wouter Middelkoop, ged. Vianen 9 sept. 1723,8 † RSA?.
6. Geertruij, volgt IIIa.
7. Dirkje Middelkoop, ged. Vianen 23 jan. 1729,8 tr. Utrecht 7 mei (kerkelijk 20 april)9 17577 Arij van Maarschalkerweerdt, geb. Utrecht omstr. 1730.9
8. Johannes Middelkoop, geb. Vianen, ged. Vianen 13 mei 1731,8 †.1
9. Joris Jansz, volgt IIIb.

Notitie bij Jan Wouterse: bij doop zoon Wouter 1720 heet hij JOHAN Middelkoop
Notitie bij het overlijden van Jan Wouterse: 16-07-1747 in de Indische oceaan volgens /vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
Notitie bij het huwelijk van Maria Dirkse en Jan Wouterse: jm van Ysselstein en jd van Vianen (GISA)
volgens familysearch is huw.ca.1722 in Vianen
Notitie bij Maria Dirkse: ook wel WEERDENAARS bij famsearch en M. DIRXE WEERDENAER bij www.hetutrechtsarchief.nl; en WERDENAAR volgens GISA bij doop zoon Wouter 1720 heet zij MARIA DERKS
Notitie bij de geboorte van Maria: IJsselstein RK Doop
Notitie bij de geboorte van Anna: IJsselstein RK Doop
Notitie bij de geboorte van Wouter Jans: IJsselstein RK Doop
Notitie bij de geboorte van Wouter: Vianen 2.p.56
Notitie bij Dirkje: ook wel DERKJE
bron scan: https://archief.amsterdam/archief/5001/735
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Vianen 2.p.107
Notitie bij het publiceren van Dirkje: aangenomen dat dit de Dirkje is die trouwde met Arij (van) Maarschakerweert in 1757
Notitie bij het huwelijk van Arij en Dirkje: DTB 735, p.254; Ondertrouwregister: NL-SAA-26251555, Huwelijksintekeningen van de PUI
NL-SAA-29664730: boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795. Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger.
huw, voor het gerecht Utrecht, niet geref. 1751-1771 nr.87 bld 184; Roomsche kerken 1757, Walsteeg
Notitie bij Arij: ook wel MAARSOAKKERWEERT en MAARSCHALKERWEERT
Notitie bij de geboorte van Arij: in ot akte
Notitie bij Johannes: vermeld als JOHANNA bij Ancestry24.com Genealogies of old South African Families
Notitie bij de geboorte van Johannes: Vianen 2.p.130

IIIa. Geertruij Middelkoop, ged. Vianen 11 dec. 1725,10 vermeld Akte 5321 van Verbalen van afhandeling van boedels 1794,9 †,11 begr. Amsterdam
11 jan. 1800,11 tr. 1e vóór 1752 Joost Bars, geb. na 1700; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 24 aug.) 17539 Josephus Kaleweij, geb. Amsterdam vóór 1708, †
Amsterdam? vóór mei 1760, gesch. echtg. van Femmetje ten Ziethof, gesch. echtg. van Barentje Ottingh en wedr. van Femmetje Witteboer; tr. 3e (ondertr.
Amsterdam 2 mei) 17609 Gijsbert de Bouter, geb. Utrecht omstr. 1732,9 molenaar,9 poorter,9 † Amsterdam? 1783,12 zn. van NN en Maria Bloemendaal.
Uit het tweede huwelijk:
1. Josephus Kalleweij, ged. Amsterdam 4 febr. 1760 (get. Dirkje Middelkoop en Arij van Maarschalkerweerdt).13
Uit het derde huwelijk:
2. Maria Gijsbertusdr, volgt IVa.

Notitie bij Geertruij: ook wel GERTRUDIS en GEERTREUIJ en GEERTRUIJDIS
dochter van Antoni Adrianus?
bron scan ot Kalewij: https://archief.amsterdam/archief/5001/733
haar vader Jan WvM is in Oostindien en Wouter is haar broer.
bron scan ot Bouter: https://archief.amsterdam/archief/5001/737
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Vianen 2.p.76
27 jr oud toen ze ot met Joost Kalewij
Notitie bij het overlijden van Geertruij: in het "Pesthuijs"
bij stadsarchief Amsterdam is begraafdd. 19-8-1794 op Karthuizer Kerkhof
Notitie bij het publiceren van Geertruij: check overl.dd.stadsarchief Amsterdam
Notitie bij Joost: bron: Ancestry24.com
Notitie bij het huwelijk van Josephus en Geertruij: DTB 733, p.88; Ondertrouwregister: NL-SAA-26230963
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Notitie bij Josephus: ook wel KALLEWIJ en KAALWIJK
Notitie bij het overlijden van Josephus: na 9-12-1756 toen hij nog als doopgetuige optrad bij de doop van Jan Middelkoop
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Geertruij: DTB BLZ.270/NR.737; Ondertrouwregister: NL-SAA-26181919
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Notitie bij Gijsbert: ook wel DEN Bouter of alleen BOUTER(S), ook wel GISBERTUS
bron scan ot: https://archief.amsterdam/archief/5001/737
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: vlgs ot akte
Notitie bij het overlijden van Gijsbert: 1989 jrgng 76
Notitie bij Josephus: bron scan: https://archief.amsterdam/archief/5001/348
Notitie bij de geboorte van Josephus: gedoopt Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn
bron: DTB 348 p. 153 (folio 77) nr. 14
NL-SAA-23842687

IVa. Maria Gijsbertusdr de Bouter, ged. Amsterdam 4 april 1764 (get. Cornelis de Bouter en Maria van Bloemendaal),9 tr. Buiksloot 31 aug. 178111
Arnoldus Jansz Ottenhoff, ged. Amsterdam 24 jan. 1752,11 destillateur,11 †,11 begr. Amsterdam 6 jan. 1800.
Uit dit huwelijk:
Gijsbertus Ottenhoff, ged. Amsterdam 5 maart 1792 (get. Geertruij Middelkoop en Tobias Baalman).9

Notitie bij Maria Gijsbertusdr: bron scan: https://archief.amsterdam/archief/5001/348
Notitie bij de geboorte van Maria Gijsbertusdr: gedoopt in de Kerk de Posthoorn
bron: DTB 348, p.178(folio 89v)nr.21
Doopregister: NL-SAA-23843294
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus Jansz en Maria Gijsbertusdr: Voor het gerecht getrouwd 31-8-1781
Notitie bij de geboorte van Arnoldus Jansz: gedoopt in de Posthoornkerk
Notitie bij het overlijden van Arnoldus Jansz: in het "Pesthuijs"
Notitie bij Gijsbertus: bron scan: https://archief.amsterdam/archief/5001/348
Notitie bij de geboorte van Gijsbertus: gedoopt in Kerk de Posthoorn
bron: DTB 348, p.378(folio 189v), nr.21
Doopregister: NL-SAA-23672149

IIIb. Joris Jansz van Middelkoop, geb. Ysselstein,14 ged. Vianen 22 sept. 1735,8 zeeman 1747-1749,15 Hooploper 1749-1757,16 boschieter 1757,17
vermeld Kaap de Goede Hoop 1750 en Surities 1753-1765,18 † RSA 7 juni 1804,19 tr. Kaapstad 14 aug. 175719 Johanna Cornelia Falentijns, geb.
Ysselstein 1741, † RSA 27 april 1804,19 dr. van Anthonie Valentyn van Cicot en Cornelia v.d. K.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, volgt IVb.
2. Johannes, volgt IVc.
3. Gores van Middelkoop, geb. Kaapstad 25 mei 1766,19 † RSA vóór 1804.
4. Johanna Catharina, volgt IVd.

Notitie bij Joris Jansz: familysearch GORES JANSZ bij de doop van zijn zoon GORES
als testator: GORIS JANSSE vM & J.C.Valentijnse
UvA Centrale Bib. Die groot Afrikaanse familienaamboek C.Pama
Zuid-Afrikahuis, Suid-Afrikaans Instituut, Ams, 1015 CK.
Kon.Bib. Den Haag.
bij GISA RSA en ’oud kaapsche familien’ is het JORIS
Notitie bij de geboorte van Joris Jansz: doop: dtb Vianen 2.p.163
bij Ancestry24.com geb.plaats Vianen
Notitie bij het huwelijk van Johanna Cornelia en Joris Jansz: Den 14 Aug.
Gores Jansz:n van Middelkoop, van Vianen, Boschieter in dienst
der E: Comp. Alhier, Jongman, met Johanna Cornelia
Valentijn van Cabo de Goede Hoop
Cape Town Marriages 1757 Written by transcribed by Corney Keller. Posted in Cape Town Marriages 1757-1803
Naam Register der Perzoonen die in den Huwelijken Staat bevestigt zijn:
beginnende den 17 Januarij A:o 1757
Notitie bij Johanna Cornelia: familysearch; bij GISA genoemd VALENTIJNSE
als testator: JOHANNA CORNELIA VALENTIJNSE
Notitie bij de geboorte van Johanna Cornelia: GISA RSA meldt dit als geboortedd. (onwaarschijnlijk, daarom in doop veranderd, misschien doop en geb. zelfde dag)
Notitie bij Gores: bij Ancestry24.co.za: gedoop: 5 Mar 1769, getroud: 6 Nov 1794 Andries Scheuble, van Ludwigsburg in Württemberg bij familysearch: GORES en zonder VAN
bij GISA RSA en ’oud kaapsche familien’ is het JORIS in akte 29-7-1785 bij notaris Gijsbertus van Hasselt in Delft genoemd GORIS.
Notitie bij de geboorte van Gores: doop dd ook bij FamilySearch
Notitie bij het overlijden van Gores: na 1796 (zie akte)

IVb. Maria van Middelkoop, geb. Kaap de Goede Hoop, ged. Kaap de Goede Hoop 21 aug. 1757,14 † RSA 1836,20 tr. Kaap de Goede Hoop
9 febr. 17771 Jan Hoets, geb. Loon op Zand 1755, steward,21 † RSA 9 juni 1815.21
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Cornelia Hoets, geb. RSA, ged. RSA 25 jan. 1778,2 tr. RSA 27 jan. 18002 Frederik Korsten, geb. Zierikzee na 1770, † RSA?.
2. Gerardina Hoets, geb. RSA, ged. RSA 13 mei 1779, tr. RSA 17 juni 18032 Simon Stronek, geb. Breda na 1775.
3. Marthinus Hoets, geb. RSA, ged. RSA 10 sept. 1780.2
4. Maria Christina Hoets, geb. RSA, ged. RSA 30 juni 1782,2 tr. Kaap de Goede Hoop 19 febr. 180422 Rutger Metelerkamp, geb. Kaap de Goede
Hoop 30 juni 1783,22 † Numansdorp, RSA 11 april 1866.
5. Cornelis Willem Hoets, geb. RSA, ged. RSA 15 febr. 1784,2 † vóór 1786.
6. Cornelis Willem Hoets, geb. RSA, ged. RSA 29 jan. 1786.2
7. Joachim Hoets, geb. RSA, ged. RSA 28 maart 1789,2 † ald. vóór dec. 1792.
8. Cornelis Charles Hoets, geb. RSA, ged. RSA 27 maart 1791,2 † ald. vóór 1794.
9. Joachim Hoets, geb. RSA, ged. RSA 2 dec. 1792.2
10. Cornelis Charles Hoets, geb. RSA, ged. RSA 13 april 1794.2
11. Rynier Christiaan Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 7 juni 1795.2
12. Cornelia Johanna Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 6 nov. 1796.2
13. Frederica Goverdina Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 30 maart 1800.2

Notitie bij Maria: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij de geboorte van Maria: familysearch vermeldt 25-8-1757 als doopdd.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: bij familysearch huw.jr. 1781
Notitie bij Jan: ook wel HOETZ en KOETS en HOATS en HARTS en HAETZ
Notitie bij de geboorte van Jan: familysearch: 1755 Kaap de Goede Hoop
Notitie bij het overlijden van Jan: Heraldry of South African families: coats of arms/ crests/ ancestry; C.Pama.
Bij Ancestry24.com Gen. of old SA families is het jaar van overl. 1818
Bij C.Pama, Die groot Afrikaanse familienaamboek: overl. 9-6-1818
Notitie bij Johanna Cornelia: http://books.google.nl Heraldry of South African families:
coats of arms/ crests/ ancestry; C.Pama.
Notitie bij het huwelijk van Rutger en Maria Christina: genealogieonline.nl/stamboom-baris
Notitie bij de geboorte van Rutger: genealogieonline.nl/stamboom-baris
Notitie bij de geboorte van Rynier Christiaan: doopplaats: FamilySearch
Notitie bij de geboorte van Cornelia Johanna: doopplaats: FamilySearch
Notitie bij Frederica Goverdina: bij Familysearch: FREDERICA GORADINA PETRONELLA
Notitie bij de geboorte van Frederica Goverdina: doopplaats: FamilySearch

IVc. Johannes van Middelkoop, geb. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 26 april 1761,1 † RSA
22 mei 1800, tr. Kaapstad 11 mei 179419 Beatrix Auret, geb. Kaapstad 27 nov. 1776,23 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 30 nov. 1776,1 †
ald. 2 okt. 1852,23 dr. van Jeremias en Christina Hendrina Russouw; zij hertr. Kaapstad 25 mei 180024 Aegidius Benedictus Ziervogel.
Uit dit huwelijk:
1. Christina Johanna, volgt Va.
2. Jan, volgt Vb.

Notitie bij Johannes: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij het huwelijk van Beatrix en Johannes: ook bij familysearch
Notitie bij Beatrix: familysearch bij dochter Chr.Joh. heet ze BEATRICE AURET
Notitie bij het overlijden van Beatrix: de informatie van Geni.com is dubieus, omdat in 1799 Beatrix genoemd werd als weduwe van Johannes.

Va. Christina Johanna van Middelkoop, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 9 juli 1797,1 vermeld testament 1804 en 22 juli 1808,4 † RSA
1870,25 tr.26 (kerkelijk Kaapstad 25 sept. 1815)19 George Herbert, geb. Suffolk, England vóór 1795,27 captain,28 † RSA vóór 1835.
Uit dit huwelijk:

1. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
2. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
3. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
4. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
5. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
6. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
7. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
8. John Benedictus Herbert, geb. RSA, ged. Kaapstad 15 april 1821,29 tr. RSA 185130 Jacoba Florentina Klinck, geb. RSA? vóór 1833.
9. Ewald Benedictus Herbert, ged. Port Elizabeth 16 juli 1826.29
10. Anna Maria Herbert, geb. RSA, ged. Kaapstad 27 april 1828.29

Notitie bij Christina Johanna: ook wel MIDDELCOOP waarschijnlijk zijn C.P.E. (ook wel C.E.) en C.J. dezelfde personen. foto beschikbaar bij www.national.archsrch.gov.za
DEPOT KAB
SOURCE AG Collection
TYPE Photo
REFERENCE AG1322
DESCRIPTION Portrait of the wife of Captain G Herbert, (nee Middelkoop).
C.Pama, Die groot Afrikaanse familienaamboek: De meeste afstammelinge is Afrikaanssprekend
Aangenomen dat dit de JOHANNA MIDDELKOOP is die doopgetuige is van JOHANNA CAROLINA dv JAN M.
Notitie bij de geboorte van Christina Johanna: geb./ged. 1834 vlgs www.curlewis.net
Notitie bij het overlijden van Christina Johanna: testament is in 1860 gedeponeerd.
Notitie bij het huwelijk van George en Christina Johanna: NG Kerk in Cape Town bij http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/SOUTH-AFRICA-IMMIGRANTS-BRITISH/2002-
04/1017986011
kinderen:

waarschijnlijk MARY ANN die door Pama genoemd wordt ANNA MARIA
kleinkinderen:
Richard Gerald Herbert * 1907 Pretoria
Warren John Herbert * 14-10-1885 Cape Town
Notitie bij NN: http://archiver.rootsweb.ancestry.com
Notitie bij NN: http://archiver.rootsweb.ancestry.com
Notitie bij NN: http://archiver.rootsweb.ancestry.com
Notitie bij NN: http://archiver.rootsweb.ancestry.com
Notitie bij NN: http://archiver.rootsweb.ancestry.com
Notitie bij NN: http://archiver.rootsweb.ancestry.com
Notitie bij NN: http://archiver.rootsweb.ancestry.com
Notitie bij Ewald Benedictus: http://archiver.rootsweb.ancestry.com
Notitie bij Anna Maria: http://archiver.rootsweb.ancestry.com

Vb. Jan van Middelkoop, geb. Kaapstad? na 1804, vermeld medewerker 1845,31 tr. Kaapstad 3 aug. 183419 Louisa Catharina Cavallina, geb. Suid-Amerika vóór 1816.19
Uit dit huwelijk:

1. Loudrina Elizabeth Christina van Middelkoop, geb. Kaapstad 16 juli 1835,1 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 6 sept. 1835 (get.Christiaan Carstens Schonegevel en Lodrina Johanna Middelkoop).1
2. Christina Frederika, volgt VIa.
3. Jan Bartholomeus van Middelkoop, geb. Kaapstad 9 okt. 1838.19
4. Frederik Willem Hendrik, volgt VIb.
5. Johanna Elizabeth van Middelkoop, geb. Kaapstad 10 dec. 1841.19
6. Bartholomeus Johannes van Middelkoop, geb. Kaapstad 16 okt. 1843.19
7. Willem Barker van Middelkoop, geb. Kaapstad 18 mei 1845.19
8. Hendrina Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 30 mei 1845.19
9. Johanna Carolina van Middelkoop, geb. Kaapstad 9 dec. 1846.19
10. Hendrina Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 30 mei 1848,1 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 6 aug. 1848 (get. Johan Fredrik Rauch en Zondrine Johanna Middelkoop).1
11. Wilhelmina Antoinette van Middelkoop, geb. Kaapstad 10 mei 1850.19
12. Jan David van Middelkoop, geb. Kaapstad 23 nov. 1851.19
13. Louisa Elizabeth van Middelkoop, geb. Kaapstad 3 okt. 1853.19
14. Willem Hamilton van Middelkoop, geb. Kaapstad 17 okt. 1855.19
15. Margaretha Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 29 okt. 1857.19

Notitie bij Jan: Deze Jan wordt NIET genoemd in het testament van G/JORIS JANSSE vM en JOHANNA C. FALENTIJNS. Zijn zus Christina Johanna wordt WEL genoemd. JAN
moet dus na hun overlijden zijn geboren.
bij Familysearch zonder VAN
bij Familysearch ook als JAMES BRETT MIDDELKOOP
Zijn geb.dd. heeft een gat van meer dan 4jr met overl.jr van vader
Notitie bij Louisa Catharina: bij ’familysearch.com’ heet ze CAVALLINO en CAUCLINS en LOUISA CAROLNA
bij zoon Fred.W.H. heet ze CAUCLINS/CAUCLINO en EARLELINA
bij dochter Joh.Eliz. heet ze CARELISSE en CAVALISSO
bij dochter Wilh.Ant. heet ze CAFFALINO
Notitie bij Loudrina Elizabeth Christina: ook wel LADERINA, zie
Ancestry24: 1819 African Court Calender, Almanacs
Almanacs; 1821 Cape Advertiser
bij Familysearch zonder VAN en ook LODRINA
Notitie bij Jan Bartholomeus: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij de geboorte van Jan Bartholomeus: doopgetuige JOHANNA M zou deze Johanna Cath kunnen zijn?
Notitie bij Johanna Elizabeth: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij Bartholomeus Johannes: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij Willem Barker: bij Familysearch zonder VAN
Vreemde combinatie van geb.data van Hendrina Johanna en Willem Barker
Notitie bij Hendrina Johanna: of 1845 (volgens GISA RSA) of 1848 (volgens familysearch)
bij Familysearch zonder VAN
Vreemde combinatie van geb.data van Hendrina Johanna en Willem Barker
Notitie bij Johanna Carolina: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij Hendrina Johanna: of 1845 (volgens GISA RSA) of 1848 (volgens familysearch)
Notitie bij Wilhelmina Antoinette: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina Antoinette: Geen doopgetuigen vermeldt
Notitie bij Jan David: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij Louisa Elizabeth: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij de geboorte van Louisa Elizabeth: Geen doopgetuigen vermeldt
Notitie bij Willem Hamilton: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij de geboorte van Willem Hamilton: Geen doopgetuigen vermeldt
Notitie bij Margaretha Johanna: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij de geboorte van Margaretha Johanna: Geen doopgetuigen vermeldt

VIa. Christina Frederika van Middelkoop, geb. Kaapstad 28 dec. 1836,19 tr. Kaapstad 7 sept. 186319 Wilhelmus Johannes Bronn, geb. RSA?
vóór 1843.
Uit dit huwelijk:

1. Wilhelm Jacobus Frederik Bonn, geb. Kaapstad? 22 nov. 1863,1 ged. Kaapstad 17 jan. 1864,1 † RSA?.
2. John Paul Sinclair Bronn, geb. Kaapstad? 5 febr. 1868,1 ged. Kaapstad 5 april 1868,1 † RSA?.
3. Louisa Carolina Caffelino Bronn, geb. Kaapstad? 5 nov. 1869,1 ged. Kaapstad 5 dec. 1869,1 † RSA?.
4. Johanna Elizabeth Bronn, geb. Kaapstad 11 okt. 1871,1 † RSA?.
5. Julia Willemina Brown, geb. Kaapstad 6 mei 1874,1 † RSA?.
6. Frederick Meindert Bronn, geb. Kaapstad 26 sept. 1875,1 † RSA?.
Notitie bij Christina Frederika: bij "familysearch.com’ heet ze CHRISTINA FREDRICA
bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij Wilhelmus Johannes: ook wel WILLEM JOHANNES BROWN en BROUN

VIb. Frederik Willem Hendrik van Middelkoop, geb. Kaapstad 6 juli 1840,19 tr. vóór 1870 Maria Stewart, geb. RSA? vóór 1850, † RSA.
Uit dit huwelijk:

Maria Lousia Charlotte van Middelkoop, geb. Kaapstad? 16 april 1870.19
Notitie bij Frederik Willem Hendrik: bij Familysearch zonder VAN

IVd. Johanna Catharina van Middelkoop, geb. Kaapstad 5 maart 1769,19 † ald. 12 maart 1844,32 tr. Kaapstad? 179419 Andreas Scheuble, geb. RSA?
vóór 1774, † ald. na 1809.
Uit dit huwelijk:

1. Johanna Cornelia Scheuble, ged. Kaapstad,1 † RSA?.
2. Jan Matheus Scheuble, ged. Kaapstad,1 † RSA?.
3. Martha Scheuble, ged. Kaapstad, † RSA?.
4. Maria Scheuble, geb. Kaapstad?, † RSA?.
5. Andreas Benedict Scheuble, ged. Kaapstad 14 aug. 1803.1
6. Simon Hercules Scheubel, ged. Kaapstad 12 juli 1807,1 † RSA?.
7. Fredrik Johannes, volgt Vc.
Notitie bij Johanna Catharina: bij Familysearch zonder VAN
Notitie bij Andreas: burger adjudant

Vc. Fredrik Johannes Scheuble, geb. Kaapstad 25 aug. 1809,1 † RSA?, tr. Rosa Catharina Elizabeth de Moldrup, geb. RSA? vóór 1830.
Uit dit huwelijk:

Andries van Middelkoop, geb. 13 dec. 1848, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 28 jan. 1849.27

Notitie bij de geboorte van Andries: /www.egssa.org: South African Commercial Advertiser 1849 - 1 - January to March
CHRISTENINGS
In St.Andrew’s Church on Sunday 28th January by the Rev G Morgan:
A son of Mr. Fredrik Johannes SCHEUBLE, baptised Andries Van Middelkoop

Bronnen
1. familysearch
2. Ancestry24.com
3. vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
4. databases.tanap.net
5. archive.org/stream/knstlerinventa05bred/knstlerinventa05bred_djvu.txt
6. C.Pama
7. Utrechts Archief
8. www.gahetna.nl
9. SAAmsterdam
10. gahetna.nl
11. www.rijerkerk.net/genotten.htm
12. Amstelodamum
13. genealogieonline.nl
14. oud kaapsche familien
15. nat.archief
16. vocopvarenden.nationaalarchief.nl
17. www.eggsa.org
18. http://www.ebooksread.com
19. GISA RSA
20. ancestor.co.za
21. books.google.nl
22. genealogieonline
23. Geni.com
24. Geni,com
25. www.curlewis.net
26. www.findmypast.co.uk/
27. Rootsweb.com
28. www.national.archsrch.gov.za
29. www.gendata.co.za
30. archiver.rootsweb.ancestry.com
31. dissertation Coates
32. www.wikitree.com/genealogy/middelkoop
Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 24 sept. 2020

Parenteel van NN Middelkoop

I. NN Middelkoop, geb. vóór 1791.
Zijn zoon:

II. John Benjamin Middelkoop, geb. omstr. 1811, ged. Kaapstad 15 juli 1839,1 † RSA 26 juli 1845.1
Zijn kinderen:

1. Cornelius William Middelkoop, geb. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape omstr. 1833,2 ged. Kaapstad 18 jan. 1841,1 tr. St.George, Cape Town
16 febr. 18582 Aletta Petronella Baard, geb. St.George, Cape Town omstr. 1837.2
2. Sarah Elizabeth Middelkoop, ged. Kaapstad 18 jan. 1841,1 † RSA.
3. John Peter Middelkoop, ged. Kaapstad 18 jan. 1841,1 † RSA.
4. James Benjamin, volgt III.
5. Frances Ellen Jane Middelkoop, ged. Kaapstad 18 juni 1842,1 † RSA.
6. Edward Benjamin Middelkoop, ged. RSA 2 aug. 1847,3 † ald. 25 sept. 1848.4 

Notitie bij John Benjamin: is dit de John die in 1837 trouwde met Rachel
en een zoon Philip David liet dopen in t.George’s Church Cape Town on Monday the 20th Nov 1837 by the Rev George Hough MA, Senior Colonial
CHRISTENINGS A son of John MIDDELKOOP, baptised Philip David
Notitie bij de geboorte van John Benjamin: South African Commercial Advertiser 1839 - 3 - July to September
CHRISTENINGS Wednesday 17 July 1839
On Monday 15th July by the Rev Geo. Hough MA, Senior Colonial Chaplain:
An adult person, native of the Colony, baptised John Benjamin, surname MIDDELKOOP.
Notitie bij het overlijden van John Benjamin: oud 34jr
Notitie bij Cornelius William: onderdeel van J.S.Robertson47’s Family Tree bij Amcestry24
Notitie bij de geboorte van Cornelius William: South African Commercial Advertiser 1841 - 1 - January to March
In St.George’s Church on Monday the 18th January by the Rev Geo. Hough MA: Four children of John Benjamin MIDDELKOOP, baptised James Benjamin, Cornelius William, Sarah
Elizabeth and John Peter.
Notitie bij de geboorte van Sarah Elizabeth: South African Commercial Advertiser 1841 - 1 - January to March
In St.George’s Church on Monday the 18th January by the Rev Geo. Hough MA: Four children of John Benjamin MIDDELKOOP, baptised James Benjamin, Cornelius William, Sarah
Elizabeth and John Peter.
Notitie bij de geboorte van John Peter: South African Commercial Advertiser 1841 - 1 - January to March
In St.George’s Church on Monday the 18th January by the Rev Geo. Hough MA: Four children of John Benjamin MIDDELKOOP, baptised James Benjamin, Cornelius William, Sarah
Elizabeth and John Peter.
Notitie bij de geboorte van Frances Ellen Jane: South African Commercial Advertiser 1842 - 2 - April to June
CHRISTENINGS Wednesday 22 June 1842
In St.George’s Church on Monday the 18th January by the Rev Geo. Hough MA: A daughter of John Benjamin MIDDELKOOP, baptised Frances Ellen Jane.
Notitie bij Edward Benjamin: bron: http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/SOUTH-AFRICA-IMMIGRANTS-BRITISH/2009-06/1245504081
Notitie bij de geboorte van Edward Benjamin: idem http://www.eggsa.org/newspapers
Notitie bij het overlijden van Edward Benjamin: http://www.eggsa.org/newspapers/index.php/58-newspaper-extracts/south-african-commercial-advertiser?start=36

III. James Benjamin Middelkoop, ged. Kaapstad 20 jan. 1841,1 † Kimberley 25 febr. 1881,1 tr. 1e Sophia Daisy; tr. 2e Frederica Wilhelmina Stain, †
RSA na 1881.
Uit het eerste huwelijk:

James Laurence Middelkoop, geb. 11 april 1904, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 8 mei 1904.2

Notitie bij James Benjamin: onderdeel van J.S.Robertson47’s Family Tree bij Amcestry24
Notitie bij de geboorte van James Benjamin: South African Commercial Advertiser 1841 - 1 - January to March
In St.George’s Church on Monday the 18th January by the Rev Geo. Hough MA: Four children of John Benjamin MIDDELKOOP, baptised James Benjamin, Cornelius William, Sarah
Elizabeth and John Peter.
Notitie bij het overlijden van James Benjamin: Cape Times 1881 1 January - March
TUESDAY 8th MARCH 1881; DEATH
MIDDLEKOOP James Benjamin (age 41 years & 1 month) (husband of Fredrica Wilhelmina MIDDLEKOOP, born STAIN) (father of 6 children) - on 25th February 1881 at Kimberley
Notitie bij Sophia: Elders bij FamilySearch DAISY SOPHIA NN
Bronnen
1. www.egssa.org
2. familysearch
3. www.gendata.co.za
4. http://www.eggsa.org/
Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 24 sept. 2020 11:23:43 door Jan Middelkoop
Bestand E:\Aldfaer\database\allemaal

Parenteel van Louise Johanna Middelkoop

I. Louise Johanna Middelkoop, geb. RSA? vóór 1810, tr. Johannes Carolus Moses, geb. RSA? vóór 1821.
Haar kinderen:

1. Louise Johanna Middelkoop, geb. Kaapstad 4 aug. 1830,1 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 15 mei 1836 (get. Johannes Jacobus Luijt
en Johannes Carolus Mozes).1
2. Louisa Sophia Middelkoop, geb. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 4 aug. 1830.1
Uit het huwelijk:
3. Reinetta Berrendina Moses, ged. Kaapstad 30 mei 1847.1

Notitie bij Louise Johanna: geen ouder van vastgesteld, maar aangenomen dat dit een tweelingzus is van LOUISA SOPHIA

Bronnen
1. familysearch
Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 24 sept. 2020 11:25:32 door Jan Middelkoop
Bestand E:\Aldfaer\database\allemaal

Parenteel van Willem Middelkoop

I. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 13 juli 1837, bouwmansknecht, † Schelluinen? vóór 1912, zn. van Willem en Metje Zijderveld, tr. Noordeloos
25 juli 18671 Jacoba Vonk, geb. Hoornaar 18 juli 1838,2 † Schelluinen 26 maart 1912,3 dr. van Anthonie en Aaltje van Kleij.
Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Middelkoop, geb. Noordeloos 8 sept. 1867,4 † ald. 5 dec. 1867.1
2. Willem Middelkoop, geb. Noordeloos 9 sept. 1867.5
3. Metje, volgt II.

Notitie bij de geboorte van Willem: akte 57
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Willem: akte 6
Notitie bij Jacoba: ook wel JACOBJE
Notitie bij de geboorte van Jacoba: KleiHMv
Notitie bij het overlijden van Jacoba: akte 1
72jr oud vlgs Advertentieblad, 05/04/1912; p. 3
Notitie bij Aaltje: tweeling Willem en Aaltje
Notitie bij de geboorte van Aaltje: akte 29
Notitie bij het overlijden van Aaltje: akte 36
Notitie bij Willem: tweeling Willem en Aaltje.

II. Metje Middelkoop, geb. Noordeloos 10 dec. 1868,5 † Pretoria 12 mei 1954,6 tr. Noordeloos 17 febr. 18881 Gerrit Hubertus Groenenberg, geb.
Gorinchem 30 mei 1857,2 † Harrismith, Free State 14 sept. 1935,6 zn. van Gerrit en Everdina Schouwenburg.
Uit dit huwelijk:

Gerrit Hubertus, volgt III.

Notitie bij Metje: foto MyHeritage; foto genomen in Gorinchem, voor vertrek naar RSA
foto Harrissmith bron jsgroen@tiscali.co.za
Notitie bij het overlijden van Metje: in het Pretoria Hospitaal
New Cemetery Pretoria (bron: Civil Registration Transvaal 1869-1954)
Notitie bij het huwelijk van Gerrit Hubertus en Metje: akte 3
Notitie bij de geboorte van Gerrit Hubertus: KleiHMv
Notitie bij het overlijden van Gerrit Hubertus: “Sterfkennis” in Estate Files, Orange Free State 1832-1989
Notitie bij het publiceren van Gerrit Hubertus: geëmigreerd naar RSA? voor 1906?

III. Gerrit Hubertus Groenenberg, geb. 24 sept. 1905, tr. RSA vóór 19277 Barbara Isabella Irene Möller, geb. RSA 27 mei 1901,6 † ald. 1984.
Uit dit huwelijk:

Johan Adam Neetling Groenenberg, geb. RSA 30 nov. 1931,6 ged. Ventersburg, Orange Free State 8 maart 1932, † RSA 2010.

Notitie bij Gerrit Hubertus: echte ouders: Thomas Davies married to Susara Magdalena Reineke. They lived in Harrismith, Free State, South Africa round about 1900-1905. They had
3 sons of whom one was adopted by Gerrit Hubertus Groenenberg en Metje Middelkoop in 1906. The child was born in 1905. Susara died in Des 1905. Nothing could be found about
Thomas afterwards. He was a policeman connected to the British Army at that time. He came from somewhere in Wales, but don’t know the town
Notitie bij het huwelijk van Barbara Isabella Irene en Gerrit Hubertus: GH Groenenberg verliet zijn gezin in 1934. bron jsgroen@tiscali.co.za
Notitie bij de geboorte van Barbara Isabella Irene: Op basis van de aangifte van de nalatenschap van John Adam Neetlingh Möller (overleden op 7 November 1928)
Notitie bij Johan Adam Neetling: bron jsgroen@tiscali.co.za
Notitie bij de geboorte van Johan Adam Neetling: Doopboek Nederduits Gereformeerde Kerk, Ventersburg, (Orange Free State), 1900-1934

Bronnen
1. genlias
2. werelate.org/wiki
3. BS Schelluinen
4. geb.akte
5. www.wagenmakers.demon.nl/
6. Niek Boevé
7. jsgroen@tiscali.co.za

Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 24 sept. 2020 11:26:49 door Jan Middelkoop
Bestand E:\Aldfaer\database\allemaal

  • Hits: 3783

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy