Skip to main content

logo new

Surnames D to G

ERASMUS Pieter

Pieter ERASMUS came to South Africa in 1693. In the Cape records he appears as Pieter den Deen. He farmed on the farm "Groenkloof" in Wagenmakersvallei (Wellington), this fell in the sub-district of Drakenstein. He got this farm 28 Feb 1699, however since he was not in favour of van der Stel he only obtained his title in 1714. He had this farm until his death. He died 1731. Pieter married 1697 Maria Elizabeth JOOSTE who died September 1723. They were married in 1697.

His farm was next to Baren Blom"s, please note some printed material gives the wrong farm as belonging to Erasmus, it was not the farm in Drakenstein. They had a farm De Groenenbergh on the Krommerivier in the Wagenmakersvalleij (this farm is today known as Onverwacht, Bovlei)

CHILDREN
b1 Rasmus baptised Paarl 21 Sep 1698, X 4 Nov 1725 Susanna Jacobs
b2 Maria Hanna baptised 25 Oct 1699
b3 Lourens baptised 22 Jun 1704, X 9 Dec 1731 Martha Pienaar
b4 Catharina baptised 24 Jan 1706, X 12 Aug 1725 Johannes Mulder, XX Jun 1732 Roelof van den Burg
b5 Larius baptised 6 Feb 1707
b6 Jacob, X Paarl 4 Aug 1737 Sara de Klerk

Toe die Inventaris geneem was nadat Maria dood was in 1723 word die volgende persone gegee as hulle kinders:
Erasmus Pieter - 25 jaar oud
Ester - 20 jaar oud
Lourens - 19 jaar oud
Catharina - 18 jaar oud
Laris - 17 jaar oud
Jacob - 16 jaar oud

Let op dat meeste bronne meld nie Ester as "n dogter nie. Volgens die Inventaris moes die dogter Maria Hanna voor haar moeder gesterwe het.

Sources:
J A Heese and RTJ Lombard,South African Genealogies
JG le Roux and WG le Roux Ons Drakensteinse Erfgrond: Bovlei
DJ Erasmus "Die Stamvader Pieter Erasmus uit Nederland" Familia XXII 1985 no1
Inligting deur Sasa Malan ingestuur na GenForum

Thanks to research by:

Thanks to submission by:
Mark Barker mabarker@mweb.co.za
AM van Rensburg


Uit Capensis 2&3/2006
Meer oor die stamouers van die Erasmusse
E M (Mieka) Erasmus en Sasa Malan *Erasmus 

“Die einde van Pieter Erasmus se lewe’’
[deur Sasa Malan*Erasmus]
“In 1738 verkoop Pieter die plaas Groenenberg – die opstal sowel as los goedere - aan Catharina se man, Roelof van den Burg, vir 6 000 Indiese gulde. Deel van die koopvoorwaardes is dat Van den Burg sou betaal, in ses paaiemente waarvan die eerste eers ná Pieter se dood betaal sou word, en wel aan die ander erfgename [59]. Hiervan sou ‘n mens kon aflei dat die Van den Burgs nou op die plaas kom woon en moontlik die boerdery oorgeneem het; dat hulle Pieter tot sy dood sou versorg en daarom dat hulle aan homself niks hoef te betaal nie [60].
“Die Drakenstein-gemeente ontvang ook in 1739 Catharina se attestaat vanaf die Kaapstadse gemeente [61] en Roelof van den Burg moet begin om die pad te help in stand hou terwyl Pieter se naam uit die span verdwyn [62].
“Die vermoede is sterk dat, omdat Pieter opgehou het om self te boer, dit nie meer vir hom nodig was om jaarliks opgawes in te dien nie en dat ‘n boedelinventaris na sy dood ook nie nodig was nie. Op hierdie manier het hy dus eintlik self sy boedel beredder voor sy dood en kon sy sterfdatum nog nie aan die hand van ‘n boedelinventaris bepaal word nie. Verskeie mense sonder gesinne het blykbaar by ander gewoon [63]

[59] (KAB) T2406 p. 187-188; hierby is in 1764 bygevoeg dat Laris namens die erfgename eis dat geld wat nog aan hulle verskuldig is, betaal word.
[60] Daar is soortgelyke gevalle waar oumense blykbaar hul besittings aan die Kerk oorgedra het in ruil vir versorging: i.v.m. Jan ROUX de Provence en Zacharias MANTION sien Notule van die Drakensteinse Kerkraad, G3:2/1 o.a. 15.10.1719.
[61] (NG-Kerkargief)  G3/3/2 p. 52.
[62] (KAB) 1STB19/133 p. 11 Rol 15.
[63] (NG-Kerkargief) G3: 2/1. Bv. op 9.5.1749 vra Barend Pieterse Blom (b2c2) by die Kerk bystand vir sy weduweemoeder wat al jare lank huisvesting gee aan Hendrik HENSCHEN; op 3.12.1732 vra Maria MALHERBE hulp vir Hans Jurgen Sleych? wat by haar woon. 

-------------------------------------------- 

Verder:
In 1740 en 1741 is hy nog getuie by die dope van die kinders van sy jongste seun Jacob en Sara de Klerk: 

7.2.1740 Maria Magdalena
Pieter Erasmus en Catharina Erasmus (sy dogter) 

12.11.1741 Pieter
Pieter Erasmus en Susanna Jacobs (sy skoondogter, vrou van sy oudste seun Rasmus)

  • Hits: 18908

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy