Skip to main content

logo new

Surnames D to G

DEPNER Johann Martin

Johann Martin DEPNER (* ± 1715?) v. Wehlau, Oos-Pruise [aanvanklik deel v. Duitsland; sedert 1945 bekend as Znamensk en deel v. Rusland; Wehlau lê 50 km oos v. Königsberge (vandag Kalliningrad, in Rusland)]; kom 7.11.1735 in Kaap aan as soldaat op die Beukestijn; word vryburger 7.6.1746 – aanvanklik v. Stellenbosch en later Drakenstein; later boer en eienaar v. Groenvallei, Bo-Olifantsrivier, Citrusdal; moontlik ook skoenmaker † Groenvallei ± Sept. 1790 (MOOC 6/1 p293 + MOOC 13/1/18 nr 23) 

x Stellenbosch 10.11.1748 Maria Magdalena SMIT (b2c5) ≈ Stellenbosch 6.5.1726 † ± Mrt. 1785 d.v. Christoffel Smit [b2: * 1688 ≈ Stellenbosch (NGK Kaapstad) 9.5.1688, boer v. Valley Lustre, Stellenbosch † Overberg 11.8.1770 s.v. Jan Smit (* Maastricht, Limburg, Nederland ± 1662, burger v. Stellenbosch † (na aanranding) ± Stellenbosch 5.10.1696) en (x Delft, Nederland ± 4.1.1682) Adriana Tol (* Delft, Nederland ± 1656 ≈ Nieuwe Kerk, Delft 16.7.1656 † Stellenbosch 6.6.1722 d.v. Jacob Alewijnsz Tol en Elisabeth Dircx van der Piet)] en [x Stellenbosch 9.2.1721] Catharina le Febre [b5: * Kaapstad 27.8.1688 (wed. v. Abraham Evertz) † Stellenbosch 18.6.1760 d.v. Pierre le Febre (eienaar v. Fleurbaai, Stellenbosch) en (x Frankryk 1679) Maria de Grave]

[BELANGRIKE NOTA OOR REGSTELLING VAN FOUT:

Die Dippenaar-stammoeder word deur De Villiers en Pama in Geslagsregisters van ou Kaapse Families, sowel as deur J. Hoge in Personalia of the Germans at the Cape 1652–1802, foutiewelik aangedui as Maria Magdalena SCHMIDT (b2) ≈ Kaapstad 9.1.1724 d.v. Christian Schmidt [v. Halle, Duitsland] en Anna Botha [b8: ≈ Stellenbosch 19.3.1702 d.v. Friedrich Botha (* Duitsland 4.3.1653, arriveer aan die Kaap vanaf Wangenheim naby Gotha, as soldaat in 1678. Vyf jaar later verkry hy burgerregte en vanaf 1686 is hy bywoner by Jan Cornelisz. In 1692 teken hy sy van nog as Both, maar in 1699 teken hy as Botha. In die opgaafrolle kom die spelling Both, Boot en Botha voor. Die feit dat Friedrich Both v. Gotha kom, kon moontlik daartoe bygedra het dat Friedrich Both van Gotha verander het tot Friedrich Botha. Later boer op “Zandberg”, Stellenbosch, s.v. Michael Both en Susanna Saulus) en (x Stellenbosch 21.6.1717) Maria Kickers (v. Amsterdam, Nederland en later ÷ v. Jan Cornelisz)]. Heese en Lombard het die bg. fout in die Smit-register van Suid-Afrikaanse Geslagsregisters (SAG) 11 reggestel. Laasgenoemde word ook bykomend bevestig deur die Dippenaar-stammoeder se Smit-sibbe, -neefs en -niggies na wie van haar kinders vernoem is; verwys ook na die doopgetuies van haar kinders: b1, b2 en b5 wat dit bevestig.]

b1 Johannes Marthinus ≈ Stellenbosch 10.11.1748 (sic: op dieselfde dag as sy ouers se huwelik – geverifieër met oorspronklike doop- en huweliksrekords) (doopgetuies: Christoffel Smit [b2] en Catharina le Febre [dopeling se grootouers]), burger v. Stellenbosch en later Drakenstein; veeboer op Groenvallei, Bo-Olifantsrivier, Citrusdal; ook eienaar v. Soetendalsvlei en Swartberg, Koringberg † 21.5.1784 (MOOC 6/1 p354)
x Paarl 21.7.1776 Elizabeth Johanna LIEBENBERG (b2c1) ≈ 12.10.1760 d.v. Bernhardus Liebenberg [b2: ≈ 1.4.1731, burger v. Stellenbosch, s.v. Christian Liebenberg en Catharina Lubbe] en [x 25.11.1759] Elizabeth Bockelenberg [b5c5: ≈ 21.5.1741 d.v. Daniel Bockelenberg en Elizabeth Loret] (sy xx 2.4.1786 Henning Johannes VILJOEN (b3c4d2e3) ≈ 13.3.1763, boer; burger v. Stellenbosch en Graaff-Reinet, s.v. Johannes (Jan) Viljoen [b3c4d2: ≈ 17.7.1735, burger v. Drakenstein] en [x KP 4.5.1758] Anna Cornelia Venter [b5c10: ≈ Paarl 14.10.1742 d.v. Pieter Venter en Hester Nel]) (2 kinders uit huwelik)

b2 Maria Catharina ≈ Stellenbosch 27.9.1750 (doopgetuies: Frans Smit [b5] en Maria van Staden [dopeling se moeder se oom en tante]) † Tulbagh-distr. 7.3.1772 (MOOC 6/1 p245)
x Tulbagh 30.12.1770 Jürgen Paul KEYSER (b7) ≈ Stellenbosch 26.6.1729 (voorheen x Cornelia Mouton) burger v. Stellenbosch, s.v. Paulus Keyser [v. Allendorf, Salzungen, Duitsland] en Aletta Lubbe [b2: ≈ Stellenbosch 14.6.1699 d.v. Berend Löbe en Jacoba Brandenburg] (2 kinders uit huwelik)

b3 Hester Margaretha ≈ Tulbagh 21.5.1752
x Tulbagh 20.4.1777 Andries GOUS (b6c1d9) * 23.12.1751 ≈ Tulbagh 14.3.1755, burger v. Stellenbosch, s.v. Pieter Gous [b6c1: * ± 1719 † Tulbagh 18.1.1790 s.v. Andries Gous en Johanna Conterman] en [x Paarl 25.11.1742] Aletta Vorster [b1: ≈ Stellenbosch 5.4.1722 † Tulbagh 20.7.1798 d.v. Jan Vorster (v. Bern, Switserland) en Elisabeth Lubbe] (7 kinders uit huwelik)

b4 Magdalena Adriana ≈ Tulbagh 7.10.1753 † ± Apr. 1825 (MOOC 7/1/95 nr 124)
x Malmesbury 28.4.1776 Johannes Cornelis BEUKES (b1c2) ≈ 28.10.1742, burger v. Stellenbosch † ± 1788 s.v. Johannes Beukes [b1: ≈ Stellenbosch 10.10.1706, burger v. Stellenbosch, s.v. Jan Beukes en Jacomina Visser] en [x 30.10.1740] Anna Catharina Schenk [b4: ≈ Kaapstad 14.11.1723 d.v. Arend Schenk en Johanna Abrahamsz] (2 kinders uit huwelik)
xx Kaapstad 13.9.1789 Johannes (Hannes) GROBBELAAR (b9c2) ≈ Paarl 25.5.1755 (wew. v. Maria Elsabe Kruger) burger v. Graaff-Reinet, later Tulbagh en later Nieuweveld, Beaufort-Wes, s.v. Coert Grobbelaar [b9: ≈ Paarl 26.11.1730, burger v. Drakenstein, s.v. Johan Grobler en Geertruyd Knoetzen] en [x Tulbagh 29.2.1754] Maria Catharina Klopper [b9: ≈ 3.4.1733 † ± 1767 d.v. Hendrik Frederik Klopper en Catharina Botha] (3 kinders uit huwelik)

b5 Michaelis Christoffel * Groenvallei, Bo-Olifantsrivier, Citrusdal 28.5.1755 ≈ Tulbagh 2.11.1755 (doopgetuies: Christoffel Smit [b2c4: dopeling se oom] en Maria van Wyk), burger v. Stellenbosch en later Drakenstein; stamvader 1 v. Graaff-Reinet- en Oos-Kaap-Dippenaars; ontvang leenplaaslisensies op 22.4.1782 (Corredo en Jeugtsrivier oorkant die Leeurivier agter die Swartberg) en op 15.2.1787 (Vrolikheid oorkant die Leeurivier agter die Swartberg), Graaff-Reinet; later veë- en saaiboer en eienaar v. Uitspruitsel van Sondagsrivier, Camdeboo, Graaff-Reinet; later heemraad v. Graaff-Reinet en 1ste Dippenaar-eienaar v. Tweefontein, Camdeboo † Tweefontein 22.4.1809
x Malmesbury 30.3.1777 Anna SMIT (b2c1) * 12.1.1761 ≈ Malmesbury 8.2.1761 † (huis v. skoonseun, A.P. Burger) Schoonberg, Gatsrivier, Graaff-Reinet 2.5.1842 (MOOC 6/9/26 nr 5560) d.v. Johan Erasmus Smit [b2: * Het Kruis, Piketberg ≈ Paarl 5.7.1733 † ± 1799 s.v. Erasmus Schmidt (soldaat en boukneg v. Holstein, Duitsland) en Cornelia van Emmenes] en [x Malmesbury 9.3.1760] Rachel Jordaan [b2c8: ≈ Paarl 25.9.1740 d.v. Paul Jordaan en Rachel N(i)el] (9 kinders uit huwelik)

[BELANGRIKE NOTA OOR REGSTELLING VAN FOUT:

Heese en Lombard dui in Suid-Afrikaanse Geslagsregisters (SAG) 2 foutiewelik aan dat M.C. Dippenaar (b5) ’n tweede keer getroud was met Maria Elizabeth Erasmus. Die sterfkennis van MOOC 6/9/28 nr 5930 bring egter die korrekte koppeling aan die lig: Maria Elizabeth Erasmus was wel die eggenoot van M.C. Dippenaar (b5) se seun, Michiel Christoffel Dippenaar (b5c2).]

b6 Andries Petrus ≈ Tulbagh 8.1.1758 (doopgetuies en mans na wie hy vernoem is: Andries Burger [ (?) b4c10: * 1739 ≈ Paarl 4.7.1739, eienaar v. Willemvallei, Porterville, s.v. Andries Burger en Martha Mouton (?) ] en Martha Mouton [b10: ≈ 12.5.1709 d.v. Jacques Mouton (v. Steenwerk naby Armentières in Frans-Vlaandere) en Francina Bevernagie]; Pieter Gous [b6c1: * ± 1719 † Tulbagh 18.1.1790 s.v. Andries Gous en Johanna Conterman] en [x Paarl 25.11.1742] Aletta Vorster [b1: ≈ Stellenbosch 5.4.1722 † Tulbagh 20.7.1798 d.v. Jan Vorster (v. Bern, Switserland) en Elisabeth Lubbe]) burger v. Drakenstein en later Stellenbosch; graan- en veeboer; eienaar (vanaf 1790) v. Groenvallei, Bo-Olifantsrivier, Citrusdal en (vanaf 1812) ook eienaar v. buurplaas Koornlandskloof; stamvader v. Swartland-Dippenaars † ± Sept. 1819 # waarsk. Groenvallei (ongemerk)
x Kaapstad 17.1.1796 Gerbrecht Christina VORSTER (b3c2d3) * 1.12.1777 ≈ Malmesbury 8.1.1778 † Drieheuwels, Honingberg, Moorreesburg 16.12.1842 (MOOC 6/9/28 nr 5883) d.v. Alwyn Jacobus Vorster [b3c2: Tigerkloof, Piketberg ≈ Tulbagh 4.10.1750, burger v. Stellenbosch en later Graaff-Reinet † Kleinvlei, Citrusdal ± 1803 s.v. Barend Vorster en Dorothea Maria Smit] en [x Tulbagh 1.11.1772] Gerbrecht Christina Pretorius [b3c1d7: ≈ Tulbagh 15.4.1752, eienaar v. Kleinvlei † Des. 1807 d.v. Johannes Pretorius en Johanna Bezuidenhout] (10 kinders uit huwelik)

b7 Adriana Elizabeth ≈ Tulbagh 24.2.1760, ongetroud † ± 1764

b8 Jacobus ≈ Tulbagh 13.6.1762, ongetroude burger v. Drakenstein † ± 1786

b9 Alwyn Johannes ≈ Tulbagh 29.7.1764; stamvader 2 v. Graaff-Reinet- en Oos-Kaap-Dippenaars; boer † waarsk. ± 1809
x Stellenbosch 29.2.1801 (sic: op dieselfde dag en plek as sy broerskind: b5c2) Cornelia Margaretha ROELOFSE (b6c7) ≈ 12.5.1782 † Graaff-Reinet distr. ± Des. 1812 d.v. Balthasar Roelofse [b6: ≈ Paarl 11.8.1743 s.v. Balthazar Ollofsen en Maria Knoetzen] en [x Tulbagh 19.3.1769] Johanna Theresia Lombard [b3c3d1: ≈ 5.12.1745 d.v. Anthonie Lombard en Isabella Potgieter] (3 kinders uit huwelik) (sy xx Johannes ROUX)

b10 Adriana Elisabeth ≈ Tulbagh 10.5.1767 † ± Sept. 1793
x Tulbagh 26.3.1786 Dirk COETZEE (b5c4d3) ≈ Malmesbury 22.4.1753, boer, s.v. Dirk Coetzee [b5c4: * Stellenbosch ± 1721 ≈ Stellenbosch 20.4.1721 s.v. Johannes Coetzee en Anna Elizabeth Pal] en [x Stellenbosch 27.9.1748] Johanna Visser [b2c4d3: * ± 1723 ≈ 28.11.1723 d.v. Johannes Visser en Maria Slabbert] (3 kinders uit huwelik)

Nagevors en saamgestel deur:
Isak Bosman.

  • Hits: 18718

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy